Programowanie robotów metodą PBL

Super User

Współpraca z Politechniką Białostocką

W dniu 24.02.2014 roku została zawarta umowa na okres do 31.05.2016 roku pomiędzy: Politechniką Białostocką, reprezentowaną przez Rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa, a III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr Małgorzatę Górniak.

Umowa dotyczy nawiązania współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego z radą pedagogiczną i uczniami III Liceum Ogólnokształcącego.

Efektywna współpracy przyczyni się do zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz ich popularyzacji i promocji wśród uczniów.
Czytaj dalej...

UwB oraz białostockie III LO będą współpracować

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku – prof. Leonard Etel oraz dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku – mgr Małgorzata Górniak podpisali 5 lutego 2015 r. list intencyjny w sprawie współpracy.

Uniwersytet oraz III LO chcą wspólnie popularyzować naukę i realizować przedsięwzięcia edukacyjne. Porozumienie ma też przyczynić się do wzmocnienia współpracy środowiska naukowego i szkoły, a uczniom ułatwić dostęp do wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach, w których na największej białostockiej uczelni realizowana jest dydaktyka i prowadzone są badania. Zobacz ofertę: www.uwb.edu.pl
Czytaj dalej...

Wyniki rekrutacji na studia wyższe w Polsce

Oto najnowsza informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca wyników rekrutacji na studia wyższe w Polsce w roku akademickim 2014/2015 – w krótkiej 7 slajdowej prezentacji.

W ciągu ostatnich 4 lat liczba kandydatów do szkół wyższych w Polsce ogółem zmniejszyła się o 20,9 %, do uczelni publicznych o 16,5% , do uczelni niepublicznych o 33,7% . Pobierz plik pdf
Czytaj dalej...

Log in