PO WER

POWER

POWER (6)

Szkolenia w ramach projektu "Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania"

W dniach 25-30.10.2021 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania o numerze2019-1-PL01-KA101-064598w ramach projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna.
W kursie Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development, który odbył się we Florencji (Włochy) uczestniczyły p. Katarzyna Dral oraz p. Beata Parciak. Pozytywna edukacja kwestionuje tradycyjny paradygmat edukacyjny na całym świecie; ma na celu promowanie dobrego samopoczucia i szczęścia w holistycznej perspektywie w klasie i poza nią, zapewniając młodym ludziom wiedzę i umiejętności życiowe, aby mogli rozwijać się w ich obecnym i przyszłym życiu. To współczesne podejście edukacyjne opiera się na psychologii pozytywnej, która jest naukowym badaniem rozwoju i optymalnego funkcjonowania człowieka oraz skupia się na mocnych stronach i zaletach, które umożliwiają jednostkom, społecznościom i organizacjom odniesienie sukcesu.
Dzięki kursowi panie pozyskały wiedzę dotyczącą podstaw psychologii pozytywnej, prezentując najistotniejsze międzynarodowe teorie i odniesienia, jak i teorie i techniki pozytywnej edukacji. Podczas kursu uczestniczki zostały zapoznane z uważnością jako okazją do treningu umysłu, zwrócenia uwagi na chwile obecne, zrelaksowania się, osiągnięcia celów i podniesienia pewnego poziomu samoświadomości.
Panie zostały zaproszone do zaprojektowania osobistego projektu opartego na pozytywnej edukacji, którym będą mogły  podzielić się z kolegami po powrocie do szkoły. Na koniec, uczestniczki zostały zaangażowane w aktywny proces uczenia się, skupiający się również na osobistych doświadczeniach i autorefleksji, łącząc elementy poznawcze i emocjonalne, aby ułatwić proces uczenia się i zapewnić długotrwałe zachowanie nowej wiedzy.
Pod koniec kursu panie dowiedziały się, jak projektować programy, które łączą naukowców z rozwojem wzmacniania charakteru i dobrego samopoczucia, takich jak doświadczanie pozytywnych emocji, zaangażowanie w działania, ustanawianie znaczących praktyk i relacji.
Czytaj dalej...

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - PROSTE SPOSOBY NA CODZIENNE PROBLEMY NAUCZYCIELA

Czym jest stres? Kto jest odpowiedzialny za reakcje stresowe? Czy jesteśmy na nie skazani? Tak, stres jest nieodzownym składnikiem naszej codziennej egzystencji, jednak to w jaki sposób reagujemy na czynniki stresogenne zależy w dużym stopniu od nas.  7 października 2021 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie nauczycieli języka angielskiego przeprowadzone przez p. Dariusza Kuźniewskiego, który podzielił się widzą zdobytą w trakcie szkolenia zagranicznego w ramach projektu Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczaniao numerze2019-1-PL01-KA101-064598organizowanegow ramach projektuMiędzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnejrealizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Edukacja szkolna.
W prezentacji Radzenie sobie ze stresem znajdziecie kilka prostych technik, które pomagają zredukowań lub nawet wyeliminować zbędny stres z naszego życia.
Radzenie sobie ze stresem
Stress management

Katarzyna Dral

Czytaj dalej...

"Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach"

27 sierpnia 2021 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im.K.K. Baczyńskiego miała miejsce rada pedagogiczna, w trakcie której p. Barbara Kalinowska oraz p. Ewa Zaniewska podzieliły się wiedzą zdobytą w trakcie kursu "Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach", który odbył się w Barcelonie w czerwcu 2021 roku. Udział w kursie był możliwy dzięki projektowi „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją oraz materiałami z kursu.
Emotional Intelligence and Mindfulness
Mindfulness&Education

Katarzyna Dral
Czytaj dalej...

Kurs w Lublanie

W dniach 8 – 14.08.2021 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. 
W kursie ‘Stress Management in Schools’ , który odbył się w Lublanie (Słowenia) uczestniczyli pani Justyna Ostrowska i pan Dariusz Kuźniewski. Kurs dotyczył sposobów radzenia sobie ze stresem w warunkach szkolnych. W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób odczytywać i rozumieć pojawiające się w umyśle emocje, a także poznali różne strategie i techniki pomocne przy oswajaniu tych emocji. Kurs poszerzał również wiedzę uczestników o inteligencji emocjonalnej. Wszystkie elementy kursu były bardzo praktycznymi narzędziami, które nauczyciel może wykorzystać do ulepszenia swego pedagogicznego warsztatu.
Katarzyna Dral
Czytaj dalej...

Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania

W dniach 14-19.06.2021 odbyły się pierwsze dwa wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W kursie ‘Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach’ , który odbył się w Barcelonie uczestniczyły pani Barbara Kalinowska i pani Ewa Zaniewska. Ten kurs był skierowany do nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się czym jest ‘mindfulness’ (uważność) , w jaki sposób może ona przynieść korzyści im samym, jak i ich uczniom. Budując solidne podstawy do własnej praktyki w trakcie kursu, uczestniczki dowiedziały się, jak uważność można kultywować w praktyce. W trakcie trwania kursu panie wice-dyrektor prowadziły dziennik swoich doświadczeń, który pozwolił im zbudować własną uważność, doświadczając jej korzyści z pierwszej ręki. Zestaw ‘praktyk Mindfulness’ , które uczestniczki poznały dzięki szkoleniu, pozwoli im wprowadzać dobre rozwiązania do własnego warszatu pracy nad sobą oraz w pracy z uczniami.
Czytaj dalej...

PO WER

ue

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białymstoku rozpoczął 31.12.2019 roku realizację projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W projekcie weźmie udział 10 nauczycieli z ZSO Nr 3 w Białymstoku, którzy wyjadą na zagraniczne kursy i szkolenia. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej dla podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacji metodycznych. Udział nauczycieli w projekcie mobilności podniesie również świadomość i wiedzę nauczycieli w zakresie tematyki radzenia sobie ze stresem, a kursy innowacji metodycznych pomogą przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego oraz pozwolą na nowo czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Projekt będzie nowym doświadczeniem w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i szeroko rozumianego rozwoju osobowego. Nauczyciele nabędą pewności w poruszaniu się w sferze międzynarodowej oraz zdobędą doświadczenie w obszarze organizowania mobilności dla nauczycieli. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na kreowanie dobrego wizerunku naszej szkoły - szkoły na miarę czasów, z profesjonalnie wykwalifikowaną, mobilną kadrą pedagogiczną. Realizacja projektu przyczyni się do tego, że nauczyciele staną się bardziej otwarci na nowości, chłonni wiedzy i nowych rozwiązań, będą ciągle doskonalić swoje umiejętności i modyfikować swój warsztat pracy.

Nauczyciele pragnący wziąć udział w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zgłoszeniowym do projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Oba dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu p. Katarzyny Dral. Termin rekrutacji upływa z dn. 01.02.2020r. Wyniki rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły w dn.07.02.2020r.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in