PO WER

POWER

POWER (3)

Kurs w Lublanie

W dniach 8 – 14.08.2021 odbyły się dwa kolejne wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. 
W kursie ‘Stress Management in Schools’ , który odbył się w Lublanie (Słowenia) uczestniczyli pani Justyna Ostrowska i pan Dariusz Kuźniewski. Kurs dotyczył sposobów radzenia sobie ze stresem w warunkach szkolnych. W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób odczytywać i rozumieć pojawiające się w umyśle emocje, a także poznali różne strategie i techniki pomocne przy oswajaniu tych emocji. Kurs poszerzał również wiedzę uczestników o inteligencji emocjonalnej. Wszystkie elementy kursu były bardzo praktycznymi narzędziami, które nauczyciel może wykorzystać do ulepszenia swego pedagogicznego warsztatu.
Katarzyna Dral
Czytaj dalej...

Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania

W dniach 14-19.06.2021 odbyły się pierwsze dwa wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W kursie ‘Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach’ , który odbył się w Barcelonie uczestniczyły pani Barbara Kalinowska i pani Ewa Zaniewska. Ten kurs był skierowany do nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się czym jest ‘mindfulness’ (uważność) , w jaki sposób może ona przynieść korzyści im samym, jak i ich uczniom. Budując solidne podstawy do własnej praktyki w trakcie kursu, uczestniczki dowiedziały się, jak uważność można kultywować w praktyce. W trakcie trwania kursu panie wice-dyrektor prowadziły dziennik swoich doświadczeń, który pozwolił im zbudować własną uważność, doświadczając jej korzyści z pierwszej ręki. Zestaw ‘praktyk Mindfulness’ , które uczestniczki poznały dzięki szkoleniu, pozwoli im wprowadzać dobre rozwiązania do własnego warszatu pracy nad sobą oraz w pracy z uczniami.
Czytaj dalej...

PO WER

ue

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białymstoku rozpoczął 31.12.2019 roku realizację projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W projekcie weźmie udział 10 nauczycieli z ZSO Nr 3 w Białymstoku, którzy wyjadą na zagraniczne kursy i szkolenia. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej dla podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacji metodycznych. Udział nauczycieli w projekcie mobilności podniesie również świadomość i wiedzę nauczycieli w zakresie tematyki radzenia sobie ze stresem, a kursy innowacji metodycznych pomogą przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego oraz pozwolą na nowo czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Projekt będzie nowym doświadczeniem w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i szeroko rozumianego rozwoju osobowego. Nauczyciele nabędą pewności w poruszaniu się w sferze międzynarodowej oraz zdobędą doświadczenie w obszarze organizowania mobilności dla nauczycieli. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na kreowanie dobrego wizerunku naszej szkoły - szkoły na miarę czasów, z profesjonalnie wykwalifikowaną, mobilną kadrą pedagogiczną. Realizacja projektu przyczyni się do tego, że nauczyciele staną się bardziej otwarci na nowości, chłonni wiedzy i nowych rozwiązań, będą ciągle doskonalić swoje umiejętności i modyfikować swój warsztat pracy.

Nauczyciele pragnący wziąć udział w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zgłoszeniowym do projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Oba dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu p. Katarzyny Dral. Termin rekrutacji upływa z dn. 01.02.2020r. Wyniki rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły w dn.07.02.2020r.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in