Noce Filmowe w III LO

Uczniowie III LO w Młodzieżowej Radzie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

18 października 2021 r. uczniowie kl. I a Oliwia Boraczewska, Julia Izdebska, Aleksandra Jurgilewicz, Kinga Jurgilewicz, Zofia Kozoń, Rafał Mikołajczuk i Karolina Podgórska pod opieką p. Katarzyny Maciejuk wzięli udział w spotkaniu Rady Młodzieżowej działającej przy Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Podczas spotkania uczniowie mieli mi.in. możliwość zapoznania się z ofertą Książnicy Podlaskiej skierowaną do młodzieży oraz uczestniczyli w prelekcji p. Jana „Johnny” Wyspiańskiego pt. „Planszówki – korzyści z grania dla Twojego umysłu i ciała”.

Tekst i fot. Katarzyna Maciejuk

Log in