Filozoficzne forum aktywności społecznej UwB

Krystyna Ratasiewicz

Pola Nadziei 2019

We wtorek (9 października 2019 r.) uczennice klasy III e –  Natalka Gawędzka i Marta Zaleska pod opieką p. Małgorzaty Łupińskiej posadziły przed budynkiem szkoły cebulki żonkili w ramach akcji Pola Nadziei prowadzonej przez Fundację „Pomóż Im”, która zajmuje się pomocą dla dzieci chorych na nowotwory oraz ich rodzin. Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem "Jesteśmy sobie potrzebni".
Kiedy wiosną żółte kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. Kampania ta ma uwrażliwiać społeczeństwo na chorobę i cierpienie ludzi żyjących w najbliższej okolicy.
Małgorzata Łupińska
Czytaj dalej...

X Edycja Kampanii "Pola Nadziei" 2019/2020

8 października 2019 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się inauguracja jubileuszowej – X edycji kampanii Pola Nadziei 2019/2020, organizowanej przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci. Wzięły w niej udział uczennice naszej szkoły z kl. 2e: Julia Kobać, Monika Pawełko, Aleksandra Sanik, Zuzanna Sawicka i p. Małgorzata Tomaszewska.
Podczas uroczystości dokonano podsumowania dotychczasowej działalności oraz został zaprezentowany program Kampanii, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem: "Jesteśmy sobie potrzebni". Jako przedstaawiciele naszej szkoły otrzymaliśmy także pakiet cebulkowy żonkili. To właśnie te kwiaty są symbolem całej akcji. Głównym koordynatorem kampanii w naszej szkole jest p. Małgorzata Łupińska. Więcej informacji o fundacji na stronie:https://pomozim.org.pl/
Małgorzata Tomaszewska

Czytaj dalej...

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” 2019

Drodzy uczniowie, jeśli tylko interesuje Was przyroda i zagadnienia z nią związane to zachęcam do wzięcia udziału w XVII już edycji Konkursu „Eko-Planeta”. Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Uczestnicy mogą wziąć udział w:
a) Teście konkursowymTest składa się z 2 części: 30 pytań zamkniętych dotyczących przyrody, biologii i ochrony środowiska oraz 1 zadania opisowego.
Termin: 4.03.2020 r. (czas – 45 minut)
b) Konkursie prac indywidualnych (w formie pisemnej lub albumowej)Temat pracy indywidualnej: „Świat owadów – piękny i nieznany”
Termin oddania prac indywidualnych: 10. 01.2020 r.
Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. na wybraną formę konkursową (test lub praca indywidualna).
Osoby chętne zgłaszają udział (wraz z opłatą) do swojego nauczyciela biologii do 15 października 2019 r.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, sprzęt cyfrowy i dyplomy.
koordynator Małgorzata Łupińska    
Czytaj dalej...

Log in