Filozoficzne forum aktywności społecznej UwB

VII Olimpiada Wiedzy Biologicznej

Celem Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych. Uczestnikiem OWB może być uczeń szkoły ponadpodstawowej (w tym także uczeń klasy
dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej) uczący się w Polsce, który samodzielnie wykona pracę badawczą na terenie Polski lub samodzielnie napisze esej z zakresu biologii, wykazuje zainteresowanie biologią, opanuje wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i technikum, oraz orientuje się w najnowszych osiągnięciach w tej dziedzinie nauki i umie rozpoznać przedstawicieli rodzimej fauny i flory.

Tematy esejów
  1. Postrzegamy świat jakim jest, czy wersję stworzoną przez nasz mózg?
  2. Organizmy inwazyjne – wzbogacają czy zagrażają różnorodności biologicznej?
  3. Ochrona bioróżnorodności w dobie zmian klimatycznych – czyja to sprawa?
  4. Powszechne szczepienia – zagrożenie czy wybawienie?
  5. Biologiczne konsekwencje zmian klimatycznych
  6. GMO – bać się czy nie bać?
9.11.2020 r. ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń tematów prac badawczych lub esejów zaakceptowanych przez nauczyciela opiekuna i dyrektora szkoły.
Druk zgłoszenia https://biologia.uwb.edu.pl/media/uploads/2019/12/02/zacznik-1-zgoszenie.pdf
Zainteresowanych uczniów proszę o zgłaszanie się do swoich nauczycieli biologii.
Małgorzata Łupińska

Log in