Edukacja prawna młodzieży

Edukacja prawna młodzieży

„Edukacja prawna młodzieży” to projekt realizowany od 9 do 28 listopada 2017 roku przez Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich JUSTITIA Oddział w Białymstoku, w którym uczestniczą uczniowie klasy 3 a, 3 d, 3 g.
Cele projektu:
- zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa rodzinnego oraz Internetu
- poszerzenie wiadomości z zakresu sądownictwa, pracy sędziów, rozpraw sądowych i obowiązujących przepisów prawnych.
Uczniowie uczestniczą w cyklicznych spotkaniach (12 godzin lekcyjnych) prowadzonych przez czynnych zawodowo sędziów Sądu Rejonowego (SSR).
Koordynatorzy szkolni: B. Kalinowska, M. Tomaszewska

Log in