Akcja Trójka Pomaga dla Fundacji Dr Clown

W dniu 31 pażdziernika 2017 r na terenie naszej szkoły przedstawiciele Fundacji Dr Clown przeprowadzą zbiórkę pieniężną wśród młodzieży naszego liceum na rzecz podopiecznych Fundacji szczególnie dzieci z Kliniki Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Za każdą wpłatę dziękujemy.
Trójka Pomaga koordynator M. Boćkowska i A. Siemienkowicz.
Czytaj dalej...

SeniorON

12 października 2017 roku, w Oddziale Rejonowym PCK w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu SeniorON, w którym uczestniczyło osiem uczennic z naszej szkoły. Z klasy I e: Aleksandra Drożdżewicz, Natalia Gawędzka, Anna Stasiulewicz, Weronika Sokołowska, Monika Borowska–Kazimiruk, z klasy II e - Izabela Okuła i Julita Gołaszewska oraz Angelika Zaniewska z klasy III f. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną, jak również wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Kreowanie wśród uczniów wizerunku ludzi starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań. Spotkania pt.”Integracja miedzypokoleniowa" prowadziła psycholog - pani Edyta Zdanuczyk. Młodzież naszej szkoły mogła spotkać się i miło spędzić czas z osobami, które przez wiele lat społecznie angażowały się w działanie na rzecz innych ludzi.
Małgorzata Łupińska

Czytaj dalej...

Inauguracja 8. edycji społecznej kampanii Pola Nadziei

6 października 2017 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta inauguracja już 8. edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej Pola Nadziei. Ma ona na celu rozpowszechnianie idei bezinteresownej pomocy w społeczeństwie, a jej znakiem jest żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei. Na Podlasiu kampanię od początku prowadzi Fundacja „Pomóż Im” pomagająca nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. W uroczystościach wzięli udział uczniowie naszej szkoły – Karolina Borkowska, Karolina Dulko, Agata Jurewicz, Kacper Kazimierczuk, Aleksandra Matusik, Alicja Zimnoch (z kl. 1 E) wraz z opiekunem p. Małgorzatą Tomaszewską.
Po oficjalnej części wszyscy zebrani udali się na skwer przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wspólnie zasadzili pierwsze cebule żonkili, które zakwitając na wiosnę utworzą Pole Nadziei. Symboliczne Pola Nadziei mają przypominać wszystkim, iż są wśród nas osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia. Tegorocznym mottem kampanii społecznej, która ma zachęcać młodych ludzi do wolontariatu są piękne słowa zawarte w Liście do Rzymian „Nadzieja zawieść nie może…”
tekst i fot. Małgorzata Tomaszewska


Czytaj dalej...

Fundacja "Dr Clown"

Miło nam poinformować młodzież naszej szkoły, że działająca w III LO "Trójka Pomaga" nawiązała współpracę z Fundacją "Dr Clown". Fundacja ta realizuje program "Terapia śmiechem i zabawą" od 1999 roku. Działa ona w szpitalach, placówkach specjalnych, opiekuńczych i wychowawczych (domy dziecka, domy seniora, hospicja). W całej Polsce są 23 oddziały tej fundacji, która przynosi uśmiech chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym i seniorom. Fundacja ma 600 przeszkolonych wolontariuszy- kolorowo ubranych "doktorów clownów". Pod opieką fundacji jest 157 szpitali i placówek w 80 polskich miastach. Przedstawiciele z tej fundacji przeprowadzą w naszej szkole pogadanki na lekcjach wychowawczych o działalności fundacji, wolontariacie oraz przeprowadzą zbiórkę pieniężną dla podopiecznych tej fundacji - małych pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Koordynatorzy szkolni Anna Siemienkowicz i Maryla Boćkowska.
Czytaj dalej...

Nasi wolontariusze w Gazecie Współczesnej

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku serdecznie dziękuje za udział w kweście pod hasłem „Wyprawka dla Żaka”uczennicom klasy I e: Weronice Sokólskiej, Aleksandrze Drożdżewicz, Patrycji Stokowskiej, Annie Stasiulewicz, Natalii Kamińskiej, Annie Boratyńskiej, Zofii Bocianowskiej oraz Idze Dawidziuk. Dzięki hojności naszych uczniów zebrano 432 zł. Środki pozyskane podczas kwesty zostaną przeznaczone na wyprawki szkolne oraz dofinansowanie do obiadów dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W Gazecie Współczesnej: http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/bialystok/a/uczniowie-pomaganie-innym-daje-radosc,12506612/
Wszystkim Darczyńcom serdecznie DZIĘKUJĘ
Koordynator Małgorzata Łupińska

Czytaj dalej...

Wyprawka dla Żaka 2017

W dniu 21 września o godz. 11.15 na trenie naszej szkoły zostanie przeprowadzona akcja „Wyprawka dla Żaka” organizowana przez Oddział Rejonowy PCK. Środki zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone na: wyprawki szkolne dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i dofinansowanie do obiadów dla najuboższych dzieci z Białegostoku.Liczy się każda złotówka! Wszystkim uczniom i nauczycielom o hojnym sercu z góry DZIĘKUJĘ!!!
Koordynator Małgorzata Łupińska

Czytaj dalej...

Życzenia na wakacje "Trójka pomaga"

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom, którzy zaangażowali się w działania charytatywne organizowane w roku szkolnym 2016/2017 przez zespół "Trójka pomaga".
Kolorowych wakacji.
W imieniu Zespołu do działań charytatywnych - Maryla Boćkowska
logo duże
Czytaj dalej...

Zbiórka dla Burka

Dobiegła akcja, w której zbieraliśmy fundusze na zakup karmy i doposażenie piesków w białostockim schronisku. Dzięki szczodrości uczniów i wielu nauczycieli udało się nam zakupić naprawdę dużo - ponad 60 kg różnego rodzaju karmy oraz koce.
Będąc na miejscu widzieliśmy jak bardzo nasza pomoc jest potrzebna. Przekonaliśmy się, że pomoc w schronisku to nie tylko dostarczanie karmy, ale również opieka nad zwierzakami - nawet w postaci, wydawałoby się, że banalnego wyprowadzania piesków na spacery.
klasa II f z wychowawczynią Justyną Ostrowską
Zespół do działań charytatywnych "Trójka pomaga"

Czytaj dalej...

Log in