Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy

We wrześniu 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczął funkcjonowanie: Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy (PUM)

Głównym celem działalności PUM jest promocja nauki poprzez zachęcanie i wspomaganie uczniów ze szkół ponadpodstawowych w dążeniu do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Realizując powyższy cel PUM organizuje różne formy działalności, w których uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni całego Wydziału. Jednostki Wydziału organizują zajęcia tematyczne dedykowane dla zorganizowanych grup uczniów, w postaci warsztatów lub zajęć teoretycznych. Wybitni uczniowie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach oraz wykładach kursowych z przedmiotów podstawowych – chemiczno-biologicznych wraz ze studentami kierunków: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia. Ponadto Wydział przygotowuje tematyczne szkoły letnie organizowane w okresie wakacyjnym w formie skumulowanych zajęć teoretycznych oraz praktycznych zgodnie z zaproponowaną tematyką. W ramach swojej działalności PUM uczestniczy we wszystkich innych formach aktywizacji i integracji młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego ze środowiskiem akademickim Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W czasie wakacji (od 4 – 8 lipca 2016 r.) siedmioro uczniów naszej szkoły - Zofia Bagińska kl. II e, Marta Mościcka kl. II e, Patrycja Papielnickaja kl. II e, Gabriela Dziewulska kl. II h, Agata Karny kl. II h, Ewa Piekarska kl. II h, Kamil Zajączkowski kl. II h pod opieką p. Małgorzaty Łupińskiej uczestniczyło w ciekawych zajęciach szkoły letniej „Chemia w nauce i życiu codziennym”. Każdego dnia młodzież miała zajęcia laboratoryjne w innym zakładzie i realizowała różne tematy badawcze – między innymi: Wybrane pierwiastki i związki chemiczne w organizmach żywych i w nauce. Koloidy podstawą funkcjonowania organizmu. Woda – rozpuszczalnik chemiczny i podstawa życia na ziemi. Związki kompleksowe w funkcjonowaniu żywego organizmu oraz w diagnostyce i terapii. Związki organiczne – znaczenie biomedyczne i techniki badawcze. Chemia mleka i produktów mlecznych - wartość odżywcza. Pierwiastki toksyczne w środowisku życia. Zapewne umiejętności wyniesione z tych zajęć przydadzą się w maju podczas pisania matury na poziomie rozszerzonym z chemii i biologii, a nasi absolwenci dołączą do grona studentów UMB.

W ramach PUM uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach z biologii ze studentami I roku Farmacji . Młodzież może korzystać ze profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego oraz zgłębiać tajniki wiedzy z cytologii, fizjologii i genetyki. Uczestnicy tego projektu otrzymują indeksy PUM, w którym są potwierdzane ich osiągnięcia. Z tej formy zajęć korzystali:

- od października 2016 r. - Zuzanna Kietlińska i Sabina Wojnowska z klasy II f
- od października 2017 r. - Weronika Piotrowska i Julia Wyszkowska z klasy II e
- od października 2018 r. - Karolina Borkowska, Weronika Sokólska, Aleksandra Drożdżewicz i Kacper Kazimierczuk z klasy II e


opiekun Małgorzata Łupińska
Czytaj dalej...

Razem dla Edukacji – relacja z podsumowania projektu!

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację projektu (dla klas humanistycznych) „Razem dla Edukacji”, w dniach 10-14 kwietnia 2018 roku spotkali się, wspólnie uczyli i integrowali uczniowie i nauczyciele z polskiego Gimnazjum im. K. Parczewskiego z Niemenczyna na Litwie oraz naszego liceum. Celem projektu było pogłębienie wiedzy o wielkich Polakach - Adamie Mickiewiczu, Józefie Piłsudskim i Czesławie Miłoszu., dlatego zaraz po przywitaniu gości przez panią dyrektor Małgorzatę Górniak uczestnicy wzięli udział w lekcjach historii i języka polskiego przeprowadzonych przez panie Joannę Radziwońską i Karolinę Szymborską. Następnie rozwiązali quizz online o Józefie Piłsudskim przygotowany przez Kacpra Junga i Kamilę Wysocką oraz świetnie się bawili w escape-roomach Cela Konrada i Tajemnice Piłsudskiego przygotowanych przez naszych uczniów. Później udaliśmy się na Kampus Uniwersytetu w Białymstoku po którym oprowadził nas i opowiedział o przyszłościowych kierunkach studiów pan Piotr Zieliński- prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Biologiczno- Chemicznego. Dzień zakończyliśmy wspólnym wyjściem do parku trampolin „Jumper”. Następny dzień zaczęliśmy od wizyty w Radiu Białystok. Zwiedziliśmy je u boku dziennikarzy radiowych Romana Kowalskiego i Żmiciera Kościana, którzy zapoznali nas z tajnikami swojej pracy, pokazali studia z których nadawane są audycje, udzielili wskazówek zainteresowanym pracą prezentera radiowego. Wieczorem odwiedziliśmy Teatr Wierszalin w Supraślu, gdzie obejrzeliśmy spektakl „Wykład „na podstawie utworu Adama Mickiewicza – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, który poruszał ,skłaniał do przemyślenia pojęć- ojczyzna, patriotyzm, tradycja.
Trzeciego dnia zaczęliśmy zieloną szkołę „Śladami Mickiewicza, Piłsudskiego i Miłosza”. Wczesnym rankiem wyjechaliśmy do Krasnogrudy- domu Czesława Miłosza, zobaczyliśmy jedno z miejsc, które kochał i do którego zawsze wracał pamięcią, poznaliśmy jego biografię i bogatą twórczość podczas warsztatów literackich a później bezpiecznie dotarliśmy do Niemenczyna. Piątek poświęciliśmy na zwiedzanie szkoły, muzeum w Niemenczynie a także Żułowa i Powiewiórki czyli miejsc urodzenia i chrztu Józefa Piłsudskiego. Po dużej dawce edukacji odpoczęliśmy w parku wodnym w Wilnie oraz przy ognisku nad jeziorem w Niemenczynie. Ostatniego dnia zwiedzaliśmy Wilno a w nim Ostrą Bramę, celę Konrada, dom – muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet, Katedrę oraz grób Piłsudskiego na Rossie. Świetnie bawiliśmy się w pełnym niespodzianek i złudzeń optycznych Muzeum Iluzji. Podczas naszego pobytu stopniowo poznawaliśmy się z kolegami i koleżankami z Niemenczyna, rozmawialiśmy o życiu, szkole, planach na przyszłość a nawet próbowaliśmy zapamiętać choć kilka słów po litewsku. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!
Opracowały: Gabriela Perkowska uczestniczka projektu z klasy II a, Joanna Radziwońska szkolny koordynator projektu

Czytaj dalej...

Medycyna na start 2017-2018

Jak co roku w ramach współpracy lll LO i UMB uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym ll g uczestniczyli w projekcie "Medycyna na start". Zajęcia prowadzone były przez Olgę Malinowską i Huberta Niewińskiego - studentów drugiego roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB zrzeszonych w IFMSA- Poland, oddział Białystok. Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości z zakresu osteologii, które z pewnością przydadzą się na maturze z biologii. Projekt zakończony był pisemnym kolokwium oraz rozdaniem certyfikatów.
Grażyna Kudelska-Pasławska


 

 

Czytaj dalej...

Wizyta gości z polskiego gimnazjum na Litwie - projekt Razem dla Edukacji!

W dniach 8-10 grudnia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole dyrektora Tadeusza Grygorowicza oraz nauczycieli z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego z Niemenczyna na Litwie. Wspólnie z tą szkołą realizujemy projekt Razem dla Edukacji finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas pierwszego dnia pobytu towarzyszyła nam pani Małgorzata Palanis - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Tego dnia pokazaliśmy gościom naszą szkołę, zapoznaliśmy z jej historią, zaprosiliśmy do obejrzenia fragmentu spektaklu Ku niepodległej w wykonaniu uczniów z Teatru Pod Wiecznie Zielonym Jaworem. Kolejnym punktem programu były lekcje pokazowe przeprowadzone przez p. Beatę Żamojdę w klasie 2d – A mnie płynąć, płynąć, płynąć. Pejzaż duchowy romantyka; przez p. Grzegorza Dąbrowskiego w klasie 3g- Zróżnicowanie narodowościowe ludności Polski, Polonia na świecie. Nauczyciele z Niemenczyna brali też udział w lekcji historii w klasie 1 a oraz warsztatach dla nauczycieli Jak ciekawie uczyć o Józefie Piłsudskim prowadzonych przez dr Waldemara Wilczewskiego z Oddziału IPN w Białymstoku. Po południu udaliśmy się na spacer i obejrzeliśmy ciekawe miejsca naszego miasta, odwiedziliśmy też Muzeum Pamięci Sybiru, o którym opowiedziała p. Anna Kietlinska. Ostatnim punktem programu była wizyta w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gzie obejrzeliśmy operetkę Zemsta Nietoperza.
Sobota wypełniona była warsztatami poświęconymi dydaktyce nauczania języka polskiego przeprowadzonymi przez p. Marię Bartnicką – nauczyciela naszej szkoły i doradcę metodycznego z MODM-u w Białymstoku, później głos oddaliśmy dr hab. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku p. Jolancie Sztachelskiej, która wygłosiła wykład Mity Sienkiewiczowskie. Po zakończeniu części dydaktycznej zabraliśmy nauczycieli z Litwy do Supraśla, aby pokazać im Muzeum Ikon. Wieczorem był też czas na bliższe poznanie się, rozmowy, układanie planów na przyszłe spotkania.
W niedzielę pani dyrektor Małgorzata Górniak, zaprosiła uczestników projektu do Kampusu Uniwersyteckiego, który zrobił na gościach duże wrażenie. Zwiedziliśmy Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy oraz Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Naszym przewodnikiem był prof. dr hab. Andrzej Górniak- pracownik naukowy Instytutu Biologii UwB.
Były to dni spędzone bardzo intensywnie, dały nam dużo wiedzy, nowych doświadczeń, ciekawych wydarzeń. Teraz zabieramy się do pracy nad przygotowaniem programu wymiany młodzieży z naszych szkół.
Drodzy przyjaciele z Niemenczyna do zobaczenia w kwietniu!
Opracowała: Joanna Radziwońska

Fot: Małgorzata Tomaszewska
Czytaj dalej...

Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo

7-8 października 2017 roku podsumowaliśmy projekt „Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo” którego autorem było Stowarzyszenie Edukacji Fontis et Futura a sfinansowało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Naszą szkołę reprezentowały Marcelina Kopeć, Weronika Śniecińska, Kamila Wysocka z klasy IIa oraz Zuzanna Kietlińska z klasy III f pod opieką pani Joanny Radziwońskiej.
Projekt przebiegał w trzech etapach, w czasie wakacji w Białymstoku odbyły się następujące warsztaty: Dolina Niemna w polskiej i światowej literaturze i sztuce (dr Barbara Olech); Współczesne relacje polsko-białoruskie(prof. Wojciech Śleszyński); Dziedzictwo Doliny Niemna (dr Krystyna Śmietało). Podczas wizyty w Radiu Białystok uczestniczyliśmy w warsztatach reportażu, w zakresie konstruowania wywiadu.
Kolejny etap to objazd naukowy pod kierunkiem historyków z obu państw, podczas którego wzieliśmy udział w cyklu warsztatów historycznych i etnograficznych mających na celu zapoznanie nas z polskim, białoruskim i żydowskim dziedzictwem Doliny Niemna. Podczas tygodniowego pobytu na Białorusi odwiedziliśmy wiele miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury: Lidę, Nowogródek, Grodno. Mieliśmy okazję zobaczyć jezioro Świteź z mickiewiczowskiej ballady, odwiedzić zamek Radziwiłłów w Mirze, sanktuarium w Trakielach a także grób Jana i Cecylii oraz mogiłę powstańców styczniowych upamiętnioną przez Elizę Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem. Proszę jednak nie myśleć, że projekt to tylko praca! Mieliśmy też wiele atrakcji: ognisko integracyjne, spływ kajakowy po Kanale Augustowskim i rzece Niemen, rajd rowerowy w Grodnie i okazję do poznania życia naszych rówieśników z Białorusi.
W ostatnią sobotę i niedzielę ponownie spotkaliśmy się z młodzieżą z Białorusi. Wspólnie odwiedziliśmy białoruskie Radio Racja, uczestniczyliśmy w promocji książki Historia Białorusinów Podlasia, zwiedziliśmy monastyr i Muzeum Ikon w Supraślu, gdzie największą frajdę sprawiły nam warsztaty pisania ikon. Niedziela to był czas przedstawienia rezultatów naszej pracy, czyli przygotowanych przez nas pocztówek, plakatów, prezentacji historycznych zaproszonym gościom! Projekt był niezwykle wartościowy, pozwolił nam dotknąć historii, spotkać niezwykłych ludzi i mamy nadzieję, że będzie kontynuowany!
koordynator szkolny: Joanna Radziwońska

 

Czytaj dalej...

Log in