Wizyta gości z polskiego gimnazjum na Litwie - projekt Razem dla Edukacji!

W dniach 8-10 grudnia 2017 roku gościliśmy w naszej szkole dyrektora Tadeusza Grygorowicza oraz nauczycieli z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego z Niemenczyna na Litwie. Wspólnie z tą szkołą realizujemy projekt Razem dla Edukacji finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podczas pierwszego dnia pobytu towarzyszyła nam pani Małgorzata Palanis - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Tego dnia pokazaliśmy gościom naszą szkołę, zapoznaliśmy z jej historią, zaprosiliśmy do obejrzenia fragmentu spektaklu Ku niepodległej w wykonaniu uczniów z Teatru Pod Wiecznie Zielonym Jaworem. Kolejnym punktem programu były lekcje pokazowe przeprowadzone przez p. Beatę Żamojdę w klasie 2d – A mnie płynąć, płynąć, płynąć. Pejzaż duchowy romantyka; przez p. Grzegorza Dąbrowskiego w klasie 3g- Zróżnicowanie narodowościowe ludności Polski, Polonia na świecie. Nauczyciele z Niemenczyna brali też udział w lekcji historii w klasie 1 a oraz warsztatach dla nauczycieli Jak ciekawie uczyć o Józefie Piłsudskim prowadzonych przez dr Waldemara Wilczewskiego z Oddziału IPN w Białymstoku. Po południu udaliśmy się na spacer i obejrzeliśmy ciekawe miejsca naszego miasta, odwiedziliśmy też Muzeum Pamięci Sybiru, o którym opowiedziała p. Anna Kietlinska. Ostatnim punktem programu była wizyta w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gzie obejrzeliśmy operetkę Zemsta Nietoperza.
Sobota wypełniona była warsztatami poświęconymi dydaktyce nauczania języka polskiego przeprowadzonymi przez p. Marię Bartnicką – nauczyciela naszej szkoły i doradcę metodycznego z MODM-u w Białymstoku, później głos oddaliśmy dr hab. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku p. Jolancie Sztachelskiej, która wygłosiła wykład Mity Sienkiewiczowskie. Po zakończeniu części dydaktycznej zabraliśmy nauczycieli z Litwy do Supraśla, aby pokazać im Muzeum Ikon. Wieczorem był też czas na bliższe poznanie się, rozmowy, układanie planów na przyszłe spotkania.
W niedzielę pani dyrektor Małgorzata Górniak, zaprosiła uczestników projektu do Kampusu Uniwersyteckiego, który zrobił na gościach duże wrażenie. Zwiedziliśmy Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy oraz Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Naszym przewodnikiem był prof. dr hab. Andrzej Górniak- pracownik naukowy Instytutu Biologii UwB.
Były to dni spędzone bardzo intensywnie, dały nam dużo wiedzy, nowych doświadczeń, ciekawych wydarzeń. Teraz zabieramy się do pracy nad przygotowaniem programu wymiany młodzieży z naszych szkół.
Drodzy przyjaciele z Niemenczyna do zobaczenia w kwietniu!
Opracowała: Joanna Radziwońska

Fot: Małgorzata Tomaszewska
Czytaj dalej...

Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo

7-8 października 2017 roku podsumowaliśmy projekt „Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo” którego autorem było Stowarzyszenie Edukacji Fontis et Futura a sfinansowało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Naszą szkołę reprezentowały Marcelina Kopeć, Weronika Śniecińska, Kamila Wysocka z klasy IIa oraz Zuzanna Kietlińska z klasy III f pod opieką pani Joanny Radziwońskiej.
Projekt przebiegał w trzech etapach, w czasie wakacji w Białymstoku odbyły się następujące warsztaty: Dolina Niemna w polskiej i światowej literaturze i sztuce (dr Barbara Olech); Współczesne relacje polsko-białoruskie(prof. Wojciech Śleszyński); Dziedzictwo Doliny Niemna (dr Krystyna Śmietało). Podczas wizyty w Radiu Białystok uczestniczyliśmy w warsztatach reportażu, w zakresie konstruowania wywiadu.
Kolejny etap to objazd naukowy pod kierunkiem historyków z obu państw, podczas którego wzieliśmy udział w cyklu warsztatów historycznych i etnograficznych mających na celu zapoznanie nas z polskim, białoruskim i żydowskim dziedzictwem Doliny Niemna. Podczas tygodniowego pobytu na Białorusi odwiedziliśmy wiele miejsc ważnych dla polskiej historii i kultury: Lidę, Nowogródek, Grodno. Mieliśmy okazję zobaczyć jezioro Świteź z mickiewiczowskiej ballady, odwiedzić zamek Radziwiłłów w Mirze, sanktuarium w Trakielach a także grób Jana i Cecylii oraz mogiłę powstańców styczniowych upamiętnioną przez Elizę Orzeszkowa w powieści Nad Niemnem. Proszę jednak nie myśleć, że projekt to tylko praca! Mieliśmy też wiele atrakcji: ognisko integracyjne, spływ kajakowy po Kanale Augustowskim i rzece Niemen, rajd rowerowy w Grodnie i okazję do poznania życia naszych rówieśników z Białorusi.
W ostatnią sobotę i niedzielę ponownie spotkaliśmy się z młodzieżą z Białorusi. Wspólnie odwiedziliśmy białoruskie Radio Racja, uczestniczyliśmy w promocji książki Historia Białorusinów Podlasia, zwiedziliśmy monastyr i Muzeum Ikon w Supraślu, gdzie największą frajdę sprawiły nam warsztaty pisania ikon. Niedziela to był czas przedstawienia rezultatów naszej pracy, czyli przygotowanych przez nas pocztówek, plakatów, prezentacji historycznych zaproszonym gościom! Projekt był niezwykle wartościowy, pozwolił nam dotknąć historii, spotkać niezwykłych ludzi i mamy nadzieję, że będzie kontynuowany!
koordynator szkolny: Joanna Radziwońska

 

Czytaj dalej...

Log in