ZAJĘCIA DODATKOWE w III LO w roku szkolnym 2016/2017

ZAJĘCIA DODATKOWE W III LO w roku szkolnym 2016/2017 (prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli)
KOŁA OLIMPIJSKIE
Biologia - Grażyna Kudelska-Pasławska (jedna sobota w miesiącu, 11.10 – 12.50, s. 370)
Biologia – Małgorzata Łupińska (wtorek, 13.00 – 13.45, czytelnia)
Chemia – Justyna Ostrowska (poniedziałek 9.00 – 10.00, s. 370)
Chemia - Agnieszka Augustyniak (czwartek 16.40 – 17.25, s. 367)

Fizyka – Tomasz Białkowski (poniedziałek, 15.45 - 16.30, s. 364)
Geografia – Joanna Kamocka (środa, 9.10 - 9.55, s. 372)
Geografia – Grzegorz Dąbrowski (środa, 15.45 – 16.30, s. 371 oraz wybrane soboty)
Historia – Adam Borysiewicz (środa, 15.45 – 16.30, s. 11)
Historia – Joanna Radziwońska (czwartek, 11.10 – 11.55, s. 376)
Historia sztuki - Krystyna Ratasiewicz (poniedziałek, 8.15 - 9.00 czytelnia, piątek 8.15 - 9.55, czytelnia)
Język łaciński - Magdalena Bartnicka-Łętowska (sobota, 8.15 – 10.45, s. 244)
Język niemiecki – Barbara Kalinowska (piątek, 9.10 – 9.55, s. 135)
Język polski – Maria Bartnicka (środa – raz na dwa tygodnie, 9.10 - 9.55, s. 18)
Język polski – Anna Kietlińska (poniedziałek,14.50 - 15.35, s. 135 )
Język rosyjski – Anna Awier (sobota, 11.00 – 13.00, s. 245)
Wiedza o społeczeństwie - Adam Borysiewicz (środa, 15.45 – 16.30, s. 11)

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY
BIOLOGIA
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Grażyna Kudelska-Pasławska (środa 13.55 – 14.40, s. 246)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Małgorzata Łupińska (poniedziałek, 15.45 – 17.25, s.249)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Anna Siemienkowicz (piątek, 14.50 – 16.30, s. 247)
Zadania maturalne dla uczniów klas II - Małgorzata Łupińska (czwartek, 8.15 – 9.00, s.249)
CHEMIA
Fakultety dla maturzystów – Agnieszka Augustyniak (czwartek 15.45 – 16.30, s. 367)
Fakultety dla maturzystów – Justyna Ostrowska (czwartek 15.45 – 16.30, s. 370)
FIZYKA
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Tomasz Białkowski (sobota, 9.00 – 11.00, s. 370)
GEOGRAFIA
Fakultety dla maturzystów - Grzegorz Dąbrowski (poniedziałek, 15.45 - 16.30, s. 371)
Fakultety dla maturzystów – Joanna Kamocka (czwartek, 14.50 - 16.30, s.372)
Powtórzenie do matury dla uczniów kl. II i III - Joanna Kamocka (środa, 9.10 - 9.55, s.372)
HISTORIA
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej Dariusz Rykaczewski (czwartek, 16.30 – 17.30, s. 371)
INFORMATYKA
Fakultety dla maturzystów – Sylwia Żylińska-Awruk (sobota co dwa tygodnie, 9.00-11.00, s. 250)
JĘZYK ANGIELSKI
Przygotowanie do matury ustnej – Katarzyna Dral (środa, 13.55 – 14.40, s. 246)
Przygotowanie do matury ustnej - Dariusz Kuźniewski (środa, 13.55 – 14.40, s. 362)
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej – Krzysztof Opic (wtorek, 8.15 – 9.00, s. 247)
Zajęcia przygotowujące do matury – Kinga Łowicka-Kwiatosz (poniedziałek, 10.05 – 10.50, s. 247)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Dariusz Kuźniewski (poniedziałek, 9.10 – 9.55, s. 362)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Katarzyna Nocna (wtorek, 8.15 – 9.00, s. 18)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Iwona Waszczuk (poniedziałek, 15.45 – 16.30, s. 139)
JĘZYK FRANCUSKI
Zajęcia przygotowujące do matury – Barbara Majewska (poniedziałek, 10.05 – 10.50, s. 255; środa, 8.15 – 9.00 s. 247; piątek 9.10 – 9.55 s. 247)
JĘZYK HISZPAŃSKI
Repetytorium gramatyczne dla kl. II i III – Małgorzata Janusz (sobota 11.00 – 12.30, s. 242)
Zajęcia przygotowujące do matury – Anna Karczewska (środa 16.40 – 17.25, s. 244)
Zajęcia przygotowujące do matury – Noemi Lavin (poniedziałek 15.45 – 16.30, s.244)
JĘZYK NIEMIECKI
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej – Aneta Klimiuk (poniedziałek, 10.05 – 10.50 s. 245, wtorek 8.15 – 9.00 s. 245)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Aneta Klimiuk (środa, 13.00 – 13.45 s. 245, czwartek 8.15 – 9.00 s. 245)
JĘZYK POLSKI
20-godzinny kurs powtórzeniowy do matury pisemnej z j. polskiego na poziomie podstawowym – Maria Bartnicka (ferie zimowe – 5 dni po 4 godz.)
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej – Maryla Boćkowska (poniedziałek, 15.45 - 16.30 s. 129)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Leszek Jawor (poniedziałek, 8.15 – 9.00, s. 128)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Anna Murawska (poniedziałek, 8.15 - 9.00, s.243)
JĘZYK ROSYJSKI
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Anna Awier (sobota co dwa tygodnie, 9.00 – 11.00, s. 245)
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej – Anna Turewska-Plewa (sobota co dwa tygodnie 9.00 – 10.30, s. 245)
MATEMATYKA
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej - Monika Magusiewicz (czwartek, 14.50 – 16.30, s.13)
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej – Joanna Perkowska (poniedziałek, 8.15 - 9.00; środa, 13.55 – 14.40, s. 13)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Beata Parciak (poniedziałek, 8.15 - 9.55, s. 16)
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Anna Wicińska (wtorek, 7.30 – 8.15, s. 13; czwartek, 7.30 – 8.15, s. 13)
Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej – Ewa Zaniewska (poniedziałek, 9.10 – 9.55, s. 129; piątek, 13.55 – 15.35, s. 139)
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej – Marek Roszkowski (poniedziałek 8.15 – 9.00, s. 135)

DODATKOWO ORGANIZUJEMY MATURY PRÓBNE
Wszyscy uczniowie klas drugich podczas trzydniowych rekolekcji po zakończeniu nabożeństwa rekolekcyjnego przystąpią do próbnej matury ustnej z języka angielskiego, którą będzie przeprowadzać anglista nieuczący w danej klasie.
Wszyscy uczniowie klas drugich na przełomie maja i czerwca będą pisać sprawdziany dyrektorskie w formie matur próbnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odpowiednio do profilu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych w danej klasie.
Wszyscy uczniowie klas trzecich w listopadzie oraz styczniu będą pisać matury próbne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów dodatkowych.
Uczniowie klas trzecich, którzy zadeklarowali j. angielski jako język obcy obowiązkowy, po napisaniu matur próbnych w listopadzie przystąpią do próbnej matury ustnej z języka angielskiego, którą będzie przeprowadzać anglista nieuczący w danej klasie.
Uczniowie klas trzecich, którzy zadeklarowali j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki lub j. rosyjski jako język obcy obowiązkowy, po napisaniu matur próbnych w listopadzie przystąpią do próbnej matury ustnej z wybranych języków, którą będzie przeprowadzać nauczyciel nieuczący w danej klasie.
Chętni uczniowie klas trzecich po napisaniu matur próbnych w styczniu przystąpią do próbnej matury ustnej z języka polskiego, którą będzie przeprowadzać polonista nieuczący w danej klasie.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
FIZYKA
Zajęcia dla klas drugich – Grzegorz Nowik (czwartek, 15.45 – 16.30, s. 134)
JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych - Agata Naborczyk (środa, 7.30 – 8.15, s. 371)
JĘZYK ŁACIŃSKI
Zajęcia wyrównawcze – Magdalena Bartnicka-Łętowska (sobota, 8.15 – 9.00, s. 139)
JĘZYK NIEMIECKI
Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych – Barbara Kalinowska (poniedziałek, 10.05 – 10.50, s. 139, piątek 10.05 – 10.50, s. 134)
JĘZYK POLSKI
Konsultacje dla klas pierwszych – Beata Żamojda (czwartek, 15.45 - 16.30, s. 14)
MATEMATYKA
Zajęcia wyrównawcze – Monika Magusiewicz (czwartek, 7.30 – 8.15)
Zajęcia wyrównawcze – Ewelina Janczewska-Toczydłowska (poniedziałek, 8.25 – 9.10, s. 13)

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Koło programowania robotów LEGO – Jacek Cichosz (sobota co dwa tygodnie, 8.45 – 10.15, s. 134)
Koło 3LOgic – Grzegorz Nowik (sobota, 13.00 - 14.30, s. 134)
Koło programowania – prowadzą pracownicy firmy Transition Technology (wtorek co dwa tygodnie 15.45 – 17.15, s. 250)
Koło języka angielskiego medycznego - Dorota Liżewska (piątek o godz. 10.05, s.251)
Koło teatralne – język hiszpański – Noemi Lavin (poniedziałek 15.45 – 16.30, s. 244)
Koło teatralne – Leszek Jawor, Beata Żamojda (wtorek 16.30 – 18.30, czwartek 16.30 - 18.30, s. 128)
Międzyszkolny Chór Żeński – pod dyrekcją Anny Olszewskiej (poniedziałek, wtorek, środa 15.35 – 17.30, s. 11)
„Trójka” czyta – Klub Pożeraczy Książek – Katarzyna Maciejuk (środa, 14.50 – 15.35, czytelnia)
Artystyczna „Trójka” (zainteresowania plastyczne, fotograficzne, muzyczne, literackie, recytatorskie, filmowe) – Katarzyna Maciejuk, Krystyna Ratasiewicz (poniedziałek, 15.30 – 16.30, czytelnia)

SPORT
Piłka nożna – Piotr Półtorak (poniedziałek 15.35 – 16.35)
Koszykówka dziewcząt i chłopców – Kamil Zakrzewski (środa 15.30 – 16.30)
Polonez – Krzysztof Modzelewski, Wioletta Właszczuk (środa 16.00)

Log in