List od Rady Pedagogicznej

„A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował.
A szczęśliwy los - to dobre drgnienie duszy, dobre skłonności, dobre czyny”
Marek Aureliusz

Szanowna Pani Małgorzata Górniak
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Białymstoku

Składamy Pani najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią działalność pedagogiczną oraz pracę na stanowisku dyrektora naszej szkoły. Wyrażamy słowa najwyższego uznania i szacunku za dobre czyny i drgnienia duszy.
Swoją długoletnią pracą pedagogiczną, nowatorskimi inicjatywami, licznymi dokonaniami zapisała się Pani na trwałe w historii naszej placówki, białostockiego szkolnictwa i z całą pewnością - w pamięci kilku pokoleń uczniów.
Odniosła Pani wiele sukcesów w wymiarze dydaktycznym i wychowawczym, odsłaniając młodzieży meandry złożonych zjawisk geograficznych i wpajając im jednocześnie zasady kultury, dobrego smaku i uniwersalnych zasad moralnych tak ważnych w życiu każdego współczesnego człowieka.
Mądrze kierowana przez Panią szkoła dzięki aktywności nauczycieli i wychowanków uzyskiwała liczne wyróżnienia za działalność dydaktyczną, sportową i społeczną.
Dlatego w tej szczególnej chwili powinny wybrzmieć wyrazy wdzięczności za tak sumienne i odpowiedzialne realizowanie wszystkich zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, za wieloletni trud i serce włożone w budowanie rangi naszej placówki.

Rada Pedagogiczna III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku życzy spełnienia osobistych planów, być może dotąd odkładanych na później, zdrowia i pogody ducha zrodzonej z wielu szczęśliwych chwil i przekonania o dobrze spełnionej misji zawodowej.

Log in