List Dyrektora Szkoły

„Choć tysiąc świec zapalisz od lampy,
nie traci ona blasku" (Holl)

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

W tym wyjątkowym dla mnie czasie podsumowań, kiedy po 20 latach pełnienia funkcji Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białymstoku zdecydowałam się odejść na emeryturę, całej społeczności szkolnej chciałabym z głębi serca wyrazić moją wdzięczność i podziękować jak najmocniej potrafię. Chwila w życiu, która zamyka etap, któremu poświęciło się 20 lat życia, nie jest łatwa...
Rozstania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek… Choć wiem, że wszystko zawsze ma swój kres, nie ma ludzi niezastąpionych, praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo… Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byliście, dawaliście z siebie wszystko co najlepsze dla naszej szkolnej rodziny. Pozostają tylko proste i płynące z mojego serca słowa: „Dziękuję wszystkim, których spotkałam podczas pracy w III LO…
Pragnę podziękować za wsparcie, którego mi udzielaliście w trakcie realizacji trudnych zadań, wymagających projektów, czasochłonnych przedsięwziąć podejmowanych podczas moich czterech kadencji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. W tym miejscu wdzięczność wyrażam moim najbliższym współpracownikom moim zastępcom: Paniom Wilhelminie Czerniawskiej i Małgorzacie Łupińskiej, Panu Januszowi Roszkowskiemu, Panu Adamowi Jasińskiemu oraz pracującym ze mną Paniom Ewie Zaniewskiej (19 lat) i Barbarze Kalinowskiej (12 lat) – szczególnie wspaniałym i bezgranicznie oddanym sprawie osobom.
Całemu gronu Pedagogicznemu, wszystkim Nauczycielom, drogim Koleżankom i Kolegom dziękuję za trud włożony w proces dydaktyczny, za godne pełnienie ról wychowawców, a także Mistrzów, bo:
„Choć tysiąc świec zapalisz od lampy, nie traci ona blasku, lecz świeci jak przedtem. Tak samo uczony nie traci nic ze swej nauki, gdy jej drugim udziela - owszem zyskuj, bo objaśniając innym prawdę, sam ją lepiej poznaje” (Holl).

Rodzicom naszych Uczniów pragnę wyrazić słowa uznania za zaangażowanie w życie szkoły i tak głębokie zrozumienie jej potrzeb. Dziękuję szczególnie tym, którzy zawsze wyrażali gotowość do tworzenia przyjaznej i kreatywnej przestrzeni naszego liceum. Dzięki ofiarności takich Ludzi pięknieje nie tylko szkoła, ale życie wszystkich z nią związanych.
Zaś wszystkim Uczniom chcę z całego serca podziękować za ich zapał do zgłębiania tajników edukacji, godną postawę w każdej sytuacji i młodzieńczy entuzjazm, którym zarażaliście całą społeczność szkolną, także tę nieco starszą. Jestem dumna z Waszych osiągnięć!
Jestem też bardzo wdzięczna pracownikom administracji i obsługi. Bez Państwa pomocy szkoła nie mogłaby przecież sprawnie funkcjonować.
Dziękuję jeszcze raz, bo bez Was wszystkich w tej szczególnej chwili spełnienie moje nie byłoby pełne.
Dla mnie osobiście rozpoczyna się kolejny, nowy etap w życiu. Mam nadzieję, że dostarczy mi jeszcze bardzo wielu pozytywnych i niezapomnianych wrażeń, a wspomnienie III LO trwać będzie wiecznie i będę miała niejedną okazję, żeby odwiedzić to niezwykłe miejsce, w którym jako nauczyciel geografii i Dyrektor Szkoły spędziłam pół swojego życia.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczególnie ostatnio doświadczyliśmy jak trzeba o nie bardzo dbać, życzę dużo optymizmu, realizacji marzeń i dążenia by być jak najlepszym człowiekiem.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Górniak
Dyrektor Szkoły

 

Log in