Władaj słowem jak Chodkiewicz

"Władaj słowem jak Chodkiewicz" to projekt stowarzyszenia Pospolite Ruszenie realizowany w ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" Narodowego Centrum Kultury. Jest on rozwinięciem ubiegłorocznej inicjatywy, która poświęcona była hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu. W 2021. roku przypada okrągła, 400. rocznica śmierci hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Ten wybitny wódz, zwycięzca spod Kircholmu w 1605 roku, bohater polskiego, litewskiego i białoruskiego narodu, zmarł w obozie pod Chocimiem, w trakcie jednej z największych bitew XVII wieku. Bitwa ta była prawdziwym wspólnym zwycięstwem, uczestniczyły w niej bowiem, ramię w ramię, wojska koronne, litewskie oraz Kozacy zaporoscy. Hetman pozostawił po sobie listy, w których odsłonił siebie jako człowieka pełnego prawdziwych emocji, życzliwości, humoru, ale też lęków i trosk. Jako miłośnicy języka staropolskiego, zapaleni populatorzy dziedzictwa I Rzeczpospolitej oraz fani różnego rodzaju gier postanowiliśmy podzielić się z szerokim gronem odbiorców naszą pasją. W projekcie uczestnicy zapoznają się z pięknem i bogactwem języka naszych przodków oraz tradycyjnym sposobem komunikacji poprzez listy. Wezmą także udział w narracyjnych grach fabularnych, zwanymi także grami RPG (ang. Role Playing Game). Scenariusze tych gier stworzyliśmy inspirując się wspomnianymi listami Chodkiewicza oraz jego życiorysem. I tak uczestnicy spróbują odszukać Chodkiewicza w Wenecji, kiedy to wraz z bratem popadł w młodzieńcze tarapaty, pomogą młodziutkiej, lecz bajecznie bogatej księżnej słuckiej Zofii w jej konflikcie z Chodkiewiczami i Radziwiłłami, który toczył się w Wilnie w 1600 roku, rozwiążą tajemnicę estońskiego zamku zagrożonego szwedzkim oblężeniem oraz udadzą się na wyprawę w dół Dniepru w poszukiwaniu pewnego Kozaka. Po rozgrywce uczestnicy otrzymają materiały, które pomogą im stworzyć swój własny list, w którym opiszą, z perspektywy bohatera, w którego się wcielali, przeżycia z zabawy. Autorzy najciekawszych listów zostaną zaproszeni do udziału w finałowej sesji gry, która odbędzie się jesienią w formie online. Ponadto po wakacjach zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia z wykorzystania narracyjnych gier fabularnych w edukacji. Zapraszamy na nie nauczycieli, muzealników i animatorów kultury. 
Partnerami projektu są: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Park Miniatur Kresowych w Budach, Fundacja Armenian Foundation, Śremski Instytut Historii,
Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Fundacja Tradycji Miast i Wsi oraz Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. 
www.pospoliteruszenie.net
https://www.facebook.com/projektzolkiewski Log in