Drodzy Absolwenci -" Są w życiu chwile, które pozostają ...."

Są w życiu chwile, które pozostają,
chociaż czas mija, one nie mijają.
I osoby są takie, które raz poznane,
mile bywają w życiu wspominane.”
Wisława Szymborska

Drodzy Absolwenci
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Białymstoku

Dzień 30.04.2021 roku to szczególny dzień w kalendarzu uroczystości szkolnych i z pewnością zapadnie nam wszystkim w głębokiej pamięci. To dzień, na który czekaliśmy 3 lata. To dzień, w którym powinniśmy wszyscy spotkać się w szkole i świętować jej ukończenie. Tak było zawsze. Niestety, od ponad roku większość czasu spędzamy w izolacji domowej. Dom zamieniamy w szkołę, a Rodzice często w miejsce pracy. Długotrwałe zdalne nauczanie bardzo ograniczało kontakty z kolegami, nauczycielami, których wszystkim nam bardzo brakowało.

Dzisiaj mam nadzieję w domowym zaciszu, mimo wszystko z radością i optymizmem pomyślcie, że kończy się bardzo ważny etap w waszym życiu. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy. W tym dniu absolwenci opuszczali mury swojej szkoły ze świadectwem jej ukończenia, wielu z dyplomami za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce, dyplomami za osiągnięcia w różnych olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, osiągnięcia artystyczne, aktywną działalność w wolontariacie, za prace na rzecz szkoły i środowiska.

Gratuluję wszystkim z całego serca ukończenia szkoły - zapisujecie w niej kolejna kartę historii. Zawsze istniało głębokie przekonanie, że „Trójka” to szkoła, którą warto wybrać, bo atmosfera w niej sprzyja zdobywaniu wiedzy i rozwojowi osobowości uczniów. Zawsze była szkołą przede wszystkim dla tych, którzy mają duży potencjał, lubią i chcą się uczyć oraz rozwijać swoje pasje.

Na uroczystości z okazji zakończenia szkoły z ogromna przyjemnością wręczałam również listy gratulacyjne Rodzicom absolwentów osiągających najwyższe wyniki na świadectwie ukończenie szkoły, Rodzicom, którzy współpracowali ze szkołą i zawsze można było nich liczyć.

Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice, to wszystko na Was czeka.

Drodzy absolwenci dla każdego z Was okres pobytu w naszym liceum to z pewnością czas zdobywania i pogłębiania wiedzy, to okres wytężonej pracy, dojrzewania, podejmowania pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Czas pobytu w liceum to wiele chwil szczęścia i radości, ale czasem smutku i żalu. Mijają trzy lata, które jak sądzę nie są stracone. Chciałabym abyście chwile i sytuacje, które w tej szkole były dla Was trudne puścili w niepamięć, a zostawili w pamięci te najbardziej przyjemne i sympatyczne. Wierzę, że tych zdarzeń miłych było zdecydowanie więcej. Mam nadzieje, że będziecie mile wspominali naszą szkołę, nauczycieli i pracowników oraz swoich młodszych kolegów i koleżanki. Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment Waszej drogi życiowej związany z tą szkołą powoli, nieubłaganie dobiega końca. Kiedy za kilka, kilkanaście lat, gdy spojrzycie wstecz, zapewne będziecie chcieli wychwycić każde, nawet najdrobniejsze wspomnienie i przywrócić je Waszej pamięci. Każdy dzień spędzony w szkole, każdą lekcję, każdy dzwonek, każde wydarzenie, każdą twarz przewijającą się w salach lekcyjnych i na korytarzu, każdą chwilę. Pragnęłabym, aby były to miłe wspomnienia.

Życzę wszystkim, aby spełniły się wasze marzenia i cele które sobie stawiacie udało się zrealizować, a kiedyś gdy spotkamy się po latach można Was było zobaczyć jako ludzi szczęśliwych i zadowolonych i usłyszeć słowa: ta szkoła to moja szkoła - wiele się tutaj nauczyłam.

Już wkrótce w skupieniu pochylicie się nad arkuszami maturalnymi. Poczujecie wagę tego wydarzenia – egzaminu dojrzałości, który będzie poważnym sprawdzianem waszej wiedzy, ale także odporności i wewnętrznej siły. To wynik tego egzaminu stanie się przepustką do kolejnego etapu w życiu. Mocno wierzymy, że sprostacie temu zadaniu, bo jesteście bardzo mądrymi młodymi ludźmi.

W imieniu własnym i całej Rady Pedagogicznej serdecznie Was pozdrawiam i do miłego zobaczenia.

Małgorzata Górniak
Dyrektor Szkoły

Log in