XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Pamiętnik” Kopiuj Mistrza

Galeria im. Sleńdzińskich zaprasza do udziału w konkursie plastycznym. Szczegółowe informacje u p. K. Ratasiewicz i p. K. Maciejuk oraz na: http://galeriaslendzinskich.pl/index.php?id=820
k
r

Log in