II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave“ Wysoka 2021

5 kwietnia zakończył się II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave“ Wysoka 2021. 
Organizatorami konfrontacji byli:
  • Parafia NMP Różańcowej w Wysokiej,
  • Urząd Miasta i Gminy Wysoka,
  • Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz Polska Agencja Muzyczna.
Innowacyjna formuła konfrontacji na podstawie nagrań chóralnych zgromadziła 27 zespołów chóralnych z całej Polski rywalizujących w 7 kategoriach.
W Jury zasiadali wybitni polscy dyrygenci, chórmistrzowie, pedagodzy:
  • prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
  • prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna w Krakowie,
  • prof. dr hab. Janusz Stanecki Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.
Wydarzenie wsparł Polski Związek Chórów i Orkiestr.
Sponsorzy: Senator Henryk Stokłosa, Hjort Knudsen Polen.
Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem podsumowującym konkurs, zawiera ono m.in. wypowiedzi Jurorów oraz prezentację zespołów uhonorowanych nagrodami specjalnymi: https://youtu.be/QxlM3h8Gawg
Protokół z przesłuchań: http://polskaagencjamuzyczna.pl/pliki/okcho/protokol_z_przesluchan_II_Ogolnopolskiego_Konkursu_Chorow_On-line.pdf?fbclid=IwAR1RQO3gXn9Tr6A1asdefxZFmcrh0mAtLrHQ9PP9_ZTUhOKMls93wU_BC2k
Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych jury postanowiło przyznać Międzyszkolnemu Chórowi Żeńskiemu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku po dyrekcją prof. dr hab. Anny Olszewskiej następujące nagrody:
  • GRAND PRIX – Nagroda Specjalna Ks. Proboszcza Parafii NMP Różańcowej w Wysokiej Pawła Zalewskiego – za najwyższy poziom artystyczny, nagroda finansowa 2000 zł
  • Nagroda Specjalna Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Czesława Pająka dla najlepszego dyrygenta, Anny Olszewskiej.
Nagrania dokonano w kościele pw. bł. Bolesławy Lament ul. M. Dąbrowskiej 3, Białystok. Bardzo dziękujemy ks. Proboszczowi parafii pw. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku ks. Jackowi Tomkielowi za życzliwość i jak zawsze otwarte serce.
Anna Olszewska

Log in