Na wierząco

Siostra Maria Sekscińska z Grodna i ks. Adam Anuszkiewicz byli gośćmi na katechezie w klasach I-III. Tematami były rozważania osobistej drogi powołania, rozważania dotyczące modlitwy, spowiedzi i zniewolenia duchowego.
Beata Gołub

Log in