Msza Święta w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku

Narodzenie Jezusa
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. 
Łk 2, 1-7)

Pasterze u żłóbka 

„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
 Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. (Łk 2, 8-20)


Taka jest rzeczywistość Narodzenia Pańskiego - jak pisze w Ewangelii św. Łukasz. Do niej corocznie powracamy i odkrywamy na nowo, przeżywamy z niezmiennym zdumieniem. Ten cud, który dokonał się „w owym czasie” trwa do dnia dzisiejszego i trwać będzie do końca świata.
Tradycyjnie każdego roku, w czasie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, społeczność szkolna gromadziła się przy wigilijnym stole. Sytuacja pandemiczna wykluczyła to wyjątkowe, ważne spotkanie, jednak nie przeszkodziła w kontynuacji pięknej tradycji.
W poniedziałek dnia 21 grudnia o godz. 10.30 Dyrekcja, Grono Nauczycieli i Pracowników wraz z Uczniami i Chórem III LO, zgromadziła się na Mszy Świętej w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, której przewodniczył ks. Łukasz Kisielewski.
W pamięci pozostają szczere wzajemne życzenia
Oby przychodzący Chrystus mieszkał w naszych sercach - nie tylko teraz, w czasie tych rodzinnych, pełnych refleksji, zadumy, radości i przebaczenia Świąt, ale przez całe nasze życie. 
Niech nam towarzyszą słowa Ewangelisty św. Jana 3, 16- 17
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. 

Opr. Beata Gołub


fot. Katarzyna Maciejuk

Log in