Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO

Od stycznia 2007 roku chór uczestniczy w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, obecnie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Projekt, będący pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki,  jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Anna Olszewska


 

Log in