Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach(EAAD, ang. EuropeanAntibioticAwareness Day). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek  Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for DiseasePrevention and Control).
W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach(WAAW, ang. World AntibioticAwarenessWeek), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.
Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny  narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej. W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserveantimicrobials" WHO).
Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2020:
Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe. 
Antybiotyki:
  • nie działają na wirusy,
  • działają na bakterie,
  • naużywane tracą skuteczność,
Pamiętaj!
  • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,
  • Stosuj się do zaleceń lekarza,
  • Nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej
  • Nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach
PRZECIWDZIAŁAJ ZAKAŻENIOM:
  • Często myj lub dezynfekuj ręce
  • Zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej
  • Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych 

PAMIĘTAJMY! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania. 
Zapraszam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykachdostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”:
antybiotyki
Ulotka kampanii

Małgorzata Łupinska 


Log in