32. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi

W dniach 23-24 października 2020 roku odbył się 32. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi – jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów chóralnych realizowanych w Polsce.
Jury w składzie:
  • prof. dr hab. Marcin Tomczak – Akademia Muzyczna w Gdańsku – przewodniczący
  • dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch – Akademia Sztuki w Szczecinie
  • dr Tomasz Fopke – Rada Chórów Kaszubskich
  • ks. dr Krzysztof Niegowski – Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie
  • prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik – Akademia Muzyczna w Krakowie
  • dr hab. Michał Sławecki – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
po wysłuchaniu prezentacji konkursowych postanowiło przyznać Międzyszkolnemu Chórowi Żeńskiemu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku po dyrekcją prof. dr hab. Anny Olszewskiej następujące nagrody i wyróżnienia:
  • Grand Prix za zdobycie 96 punktów i nagrodę ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 11.500 zł
  • nagrodę ufundowaną przez Starostę Powiatu Wejherowskiego w wysokości 2.000 zł i Puchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim (Anna Rocławska-Musiałczyk – Chwała Tobie Królu wieków)

Poza tym Nagroda dla najlepszego dyrygenta ufundowana przez Arcybiskupa Seniora Sławoja Leszka Głódzia została przyznana Annie Olszewskiej z Białegostoku.
Anna Olszewska


 

Log in