Uczniowie klasy 2 e badają wodę rzeczną

W dniu 18 września 2020 roku uczniowie klasy 2 e przeprowadzili analizę chemiczną wody z rzeki Białej. Pobrali próbkę wody, którą następnie analizowali w pracowni chemicznej naszej szkoły. Wyniki ich doświadczeń świadczą o dobrej czystości pobranej wody, chociaż została stwierdzona niewielka ilość jonów metali ciężkich.
Justyna Ostrowska


Log in