XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego EkoPlaneta

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” 2020
Drodzy uczniowie, jeśli tylko interesuje Was przyroda i zagadnienia z nią związane to zachęcam do wzięcia udziału w XVII już edycji Konkursu „Eko-Planeta”. Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Uczestnicy mogą wziąć udział w:

a) Teście konkursowymTest składa się z 2 części: 30 pytań zamkniętych dotyczących przyrody, biologii i ochrony środowiska oraz 1 zadania opisowego.
Termin:25.11.2020 r. (czas – 45 minut)

b) Konkursie prac indywidualnych (w formie pisemnej lub albumowej)
Temat pracy indywidualnej: „Zwierzęta wokół nas”

Termin oddania prac indywidualnych: 02. 12.2020 r.
 Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 10,00 zł. na wybraną formę konkursową (test lub praca indywidualna).
Osoby chętne zgłaszają udział (wraz z opłatą) do swojego nauczyciela biologii do 30 września 2020 r.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, sprzęt cyfrowy i dyplomy.
koordynator Małgorzata Łupińska  

Log in