Pomagamy psiakom...

Kolejna klasa dołączyła do zbiórki pieniędzy przeznaczonych na pomoc podopiecznych Fundacji JEDNO SERCE NIE DA RADY. Brawo 2dP !!!!!!
Zespół do działań charytatywnych "Trójka pomaga" koordynator akcji p. Maryla Boćkowska


Log in