Młodzieżowa Rada Miasta Białystok

Młodzieżowa Rada Miasta Białystok podejmuje temat preferencji co do kierunku studiów wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Ankieta pt.: „Studiujemy czy wyjedziemy?” to odpowiedź na duży wskaźnik migracji ludzi młodych z naszego miasta. Poprzez przeprowadzenie ankiety MRMB chciałaby poznać przyczyny tego zjawiska, a wyniki badania zostaną użyte do sporządzenia raportu, który zostanie przekazany do białostockich uczelni.
Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1mgc0aiZpnBSaoBdiolBzvRBTVoSeBVTkDN_pk74fSNg/

Log in