Diligentiae 2020

2 września 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku nagrodzono najlepszych uczniów oraz ich mistrzów – nauczycieli towarzyszących wychowankom na drodze rozwoju. Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae” uczniom i nauczycielom białostockich szkół. Wśród uczniów III LO wyróżniony został Jędrzej Gosiewski – tegoroczny maturzysta oraz pani Beata Parciak – nauczycielka matematyki.
Medal Diligentiae został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. W Białymstoku medale przyznawane są przez Prezydenta Miasta od 2004 roku.

Log in