Odbiór świadectw dojrzałości

Wszyscy absolwenci 2019/2020 zdali egzamin maturalny.
Gratulujemy!

Uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane we wtorek - 11 sierpnia od godz. 10 do 15 (sala 18, parter).

Prosimy o zachowanie dystansu oraz przypominamy o obowiązku zasłonięcia ust i nosa na terenie szkoły.

 

Log in