Stypendium za innowacyjną myśl techniczną na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy uczniów będących autorami lub współautorami innowacyjnego projektu technicznego do składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku.
Wzór wniosku o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-techniczne.html - załącznik nr 2
Do dokładnie wypełnionego Wniosku ( najlepiej na komputerze) należy koniecznie dołączyć:
  • Uzupełnioną Informację dotyczącą danych osobowych - załącznik nr 3
Wnioski uczniów niepełnoletnich podpisuję rodzice lub opiekunowie prawni.
Przed złożeniem wniosku uczniowie proszeni są o kontakt do 10 czerwca 2020r. poprzez Librusa ze swoimi nauczycielami informatyki lub robotyki w celu sprawdzenia dokumentacji technicznej projektu.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły
w dniach 15 – 22 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00


Log in