Bilans zdrowia klas lll

Uczniowie klas III, którzy nie zwrócili karty bilansu zdrowia będą mogli dostarczyć ją pielęgniarce szkolnej (wyłącznie osobiście) w czasie trwania matur. Każdego dnia pielęgniarka będzie dyżurować w swoim gabinecie.
Od uczniów, którzy że względu na trwająca pandemię nie mogą wykonać bilansu zdrowia w poradni lekarza rodzinnego, w bieżącym roku szkolnym zwrot bilansu nie jest bezwzględnie wymagany.

Log in