Zagubiony login lub hasło

W przypadku zagubienia przez ucznia loginu lub hasła do Librus Synergia proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub kontakt z administratorem dziennika z konta rodzica w Librus Synergia.

Log in