Dbajmy o zdrowie!

CZY WIESZ, że jednym ze skutecznych sposobów dbania o zdrowie jest mycie rąk przez 30 sekund? W szkole zostały umieszczone instrukcje: JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE?
Dbaj o zdrowie szczególnie w okresie sprzyjającym zachorowaniom na grypę oraz potencjalnego zagrożenia ze strony koronawirusa. 
ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI dotyczącymi profiaktyki zdrowotnej.
Warto przestrzegać kilku zasad - PRZECZYTAJ ULOTKI zamieszczone poniżej.
W przypadku przeziębienia, choroby – ZOSTAŃ W DOMU.
W przypadku realnego zagrożenia postępuj zgodnie z instrukcją Głównego Inspektoratu Sanitarnego – gis.gov.pl
Log in