Konkurs dla Maturzystów "Talent za Talent"

Stowarzyszenie Cognitis zaprasza Maturzystów do uczestnictwa w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Talent za Talent".
Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych i pełnych pasji uczniów, którzy wyróżniają się nie tylko wynikami w nauce, ale również:
  •  uczestnictwem w olimpiadach i konkursach,
  •  działalnością w samorządach, wolontariatach lub innych grupach,
  •  podejmowaniem interesujących inicjatyw,
  •  organizowaniem wydarzeń.

Ideą konkursu jest wynagrodzenie osób za talenty, które wykorzystują i rozwijają, a także za zaangażowanie w działalność na rzecz swojego otoczenia. Na uczestników czekają nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, ale również wzbogacające doświadczenia: warsztaty assessment centre z prestiżową firmą doradczą, próbne rozmowy kwalifikacyjne, a także możliwość poznania aktywnie działających rówieśników z całej Polski. 
Prestiż Konkursu “Talent za Talent” podnosi fakt, że po raz kolejny został on objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta m.st. Warszawy, Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, a także wielu renomowanych uczelni w Polsce.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2020 roku.
http://www.cognitis.pl/projekty/talent-za-talent/o projekcie
https://forms.gle/Dkqb9gAsjtCyM81P6

facebook.com/talent.za.talent

Krystyna Ratasiewicz

Log in