Dzień Otwarty UMB

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMB zaprasza na Dzień Otwarty UMB, realizowany w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się 4 czerwca 2020 r. na dziedzińcu Pałacu Branickich i w budynkach dydaktycznych umiejscowionych w pobliżu pałacu. W programie m.in.: warsztaty szycia chirurgicznego i interaktywne prezentacje przygotowane przez studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMB. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.umb.edu.pl/dzien_otwarty.

W tym roku nastąpiły zmiany w ofercie edukacyjnej dotyczące:
1. Kryteriów przyjęć na kierunku Analityka Medyczna - od tego roku warunkiem wstępu będzie wynik tylko z jednego przedmiotu, do wyboru: biologia, chemia, matematyka lub fizyka, poziom rozszerzony lub podstawowy.
2. Pojawił się nowy kierunek: Higiena Stomatologiczna, realizowany w ramach projektu "Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym"

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przyjęć na stronie: www.umb.edu.pl w zakładce Rekrutacja

Log in