Zajęcia w ramach projektu Kryminalne zagadki Kampusu

Od października ( w sobotnie ranki)  kilkoro uczniów z naszej szkoły: Hubert Tryniszewski z klasy II e, Julia Dąbrowska, Karolina Korol i Marcin Kucejko z klasy I eP uczestniczy w projekcie Kryminalne zagadki Kampusu UwB. Zajęcia rozpoczęły się od symulacji w terenie miejsca przestępstwa i spotkania z policjantem oraz prokuratorem. Zapoznali oni młodzież z sytuacją wymagającą zebrania dowodów, znalezienia motywów i wykrycia przestępców, czyli rozwiązania zagadki kryminalnej. W analizie miejsca zbrodni uczniowie skorzystali z narzędzi GIS. Następnie w ramach II modułu praktycznego odbywającego się w specjalistycznych laboratoriach Wydziału Biologiczno – Chemicznego UwB, uczniowie rozwiązują problemy związane z poszukiwaniem motywów i sprawców przestępstwa przy wykorzystaniu analiz biologicznych i chemicznych. Ponadto, podczas zajęć w tym module uczestnicy w oparciu o przeprowadzone analizy i badania, przedstawią publicznie własne rozwiązania zagadki kryminalnej, przypuszczalny przebieg zbrodni, motywy oraz sprawców przestępstwa.
nauczyciel biologii Małgorzata Łupińska

Log in