Warsztaty "Mikroświat roślin"

17 grudnia uczniowie z klasy II e pod opieka p, K. Maciejuk uczestniczyli w ciekawych warsztatach na Wydziale Biologii UwB pt."Mikroświat roślin" w ramach projektu Spotkania z florą.  Świat roślin charakteryzuje się wielkim bogactwem, i aby się przekonać, że rośliny różnią się od siebie także w mikroskali, trzeba zobaczyć jak wyglądają ziarna pyłku pod mikroskopem. Ale czym jest ziarno pyłku, gdzie możemy je spotkać, czy możemy je też zobaczyć gołym okiem? Właśnie na te i inne pytania znaleźli odpowiedź uczniowie uczestniczący w warsztatach.
nauczyciel biologii Małgorzata Łupińska


fot. Katarzyna Maciejuk

Log in