Etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Etap szkolny XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędzie się 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w czytelni szkolnej. Uczniowi, którzy zamierzają wziąć udział w tej olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do swoich nauczycieli biologii do 2 stycznia 2020 r. Etap szkolny składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do etapu okręgowego przechodzi trzech uczniów ze szkoły, którzy uzyskali minimum 40 punktów.
Więcej informacji na http://ekoolimpiada.pl/
koordynator Małgorzata Łupińska

Log in