XIX Podlaski Kongres Europejski

11 grudnia 2019 r. już po raz dziewiętnasty odbył się Podlaski Kongres Europejski. Pomysłodawcą i organizatorem kongresu jest emerytowany nauczyciel historii w III LO p. Adam Borysiewicz. W tym roku motywem przewodnim spotkania była Finlandia, która 1 lipca 2019 objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Priorytety fińskiej prezydencji to:
- wzmocnienie wspólnych wartości i praworządności,
- uczynienie UE bardziej konkurencyjną i sprzyjającą integracji społecznej,
- wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu,
- kompleksowa ochrona obywateli.
Młodzież obejrzała widowisko pt. „Milionerzy: Finland Edition” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej wg scenariusza Piotra Bosko z kl. III a. W spektaklu wzięli udział: Piotr Bosko, kl. III a, Julia Budrewicz, kl. II a, Maciej Harkiewicz, kl. III a, Dominik Hapunik, kl. I g-p, Maja Hołota, kl. II d, Elżbieta Krysiewicz, kl. II a, Valeria Liuliak, kl. III a, Klaudia Oleksik, kl. II a, Krystian Puzanowski, kl. III a, , Krzysztof Szymański, kl. III e, Julia Wołczuk, kl. II a.
WARSZTATY PODCZAS XIX PODLASKIEO KONGRESU EUROPEJSKIEGO
Katarzyna Siemion - doktorantka w Zakładzie Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych: „Nie szastaj danymi - o ochronie prywatności w Polsce i Finlandii” - uczniowie kl. I f-g
dr Urszula Soja – przedstawicielka Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Polska-Finlandia: „Sisu – fińska sztuka dobrego życia” – uczniowie kl. I a-g
dr Paulina Pawluczuk – adwokat, pracownik naukowy Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB: „Przestępczość w Finlandii” - uczniowie kl. I c-g
Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku: „Fiński model edukacji” – uczniowie kl. I c-p, II e
Aleksandra Warzyńska - przewodnicząca Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Białymstoku: „Edukacyjny raj” – jak się uczy w fińskiej szkole?” – uczniowie kl. I f-p
Grzegorz Bielecki – emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka: „Współpraca i wymiana doświadczeń z leśnikami fińskimi” – uczniowie kl. I e-g.
fot. i tekst Katarzyna Maciejuk

Log in