44. Olimpiada Artystyczna z historii sztuki

Dzisiaj eliminacje szkolne 44. Olimpiady Artystycznej z historii sztuki w godz. 11-15 (test 45 minut, opis i analiza dzieła 180 minut), w czytelni.
Krystyna Ratasiewicz

Log in