Zawracanie głowy jest potrzebne

Edukacja nie jedno ma imię...
Udoskonalanie struktury oświaty wiąże się między innymi z przekazywaniem wiedzy uczniom.  
Grecy wiedzieli, iż do doskonałości nie wystarczą im tylko mięśnie i smukłe ciało, lecz również wiedza, jaką się posiada. Stworzyli pierwsze szkoły, kształcące w różnych kierunkach. Przywiązywali  wagę do gramatyki, literatury i muzyki. Metodyka starożytna kładła nacisk na nabywanie konkretnych umiejętności. Nie zawracano sobie głowy zasadą stopniowania trudności. Francuski historyk Henri-Irénée Marrou interesował się między innymi systemem edukacji w dawnych czasach. Zauważa, że starożytność nie znała cichego czytania. Stwierdza, że „Głośno czytało się i samemu, a jeszcze chętniej kazano sobie czytać służebnikowi”. W okresie rzymskim zaczęto stosować coś na kształt ”metod aktywizujących” w nauczaniu. Herodos Attykus chcąc nauczyć syna alfabetu kupił 24 młodych niewolników i wychowywał ich razem z synem. Koncept polegał na tym, że każdemu nadał imię, odpowiadające literze greckiego alfabetu. Niezbyt lotny syn bawiąc się w strzelanego z Alfą nauczył się zatem nazwy pierwszej litery. Bawiąc się i rozmawiając codziennie z Betą, Gammą, Omegą itd., nauczył się w końcu całego alfabetu. W Rzymie wprowadzono innowację dotyczącą metod nauczania np. konstruowano litery z drewna,  czy ciastek, pomagając najmłodszym zapoznać się z literami. Także starsze dzieci wspierały w nauce młodsze. Spełniały rolę podobną do współczesnych korepetytorów, czy tzw. zespołów pomocy koleżeńskiej.
Rzemiosło nauczyciela stało jednak najniżej w hierarchii. Trzeba było mieć 20 uczniów regularnie płacących, żeby dorównać zarobkom cieśli.
W średniowieczu uwagę kładziono przede wszystkim na umiejętności czytania i pisania. Szkoły znajdowały się przy kościołach. W większości zajęcia prowadzone były przez duchownych.
W epoce oświecenia zaś przede wszystkim dbano o  moralne wychowanie ucznia. Wiedza otrzymywana w szkole miała dopomóc uchronić umysł przed błędami życia, czy też uzyskać status użyteczności społecznej. Przywiązywano bardzo dużą wagę do dobrego wychowana, tzw. grzeczności i kultury osobistej. Również miłość  do ojczyzny  była głównym celem edukacji już od wczesnych lat nauki w szkole. 
Na przełomie wieków więc  zasady szkolnictwa zmieniły się. Człowiek dążył do wiedzy, starając się jak najbardziej przekazać ją pozostałym. 
W czasach współczesnych również zadajemy sobie pytanie – jak zmieniać szkołę, by była atrakcyjna i nastawiona na skuteczne metody nauczania. Jedną z propozycji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. To publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. By utrzymać wysoką jakość poziomu oświaty tworzone są między innymi e-materiały dydaktyczne w ramach projektów. Ich celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Chodzi też o zindywidualizowanie podejścia do pracy z uczniem.
Inną możliwość stwarzają Nauczyciele Zwolnieni z Teorii. To grupa nauczycieli ze szkół średnich edukujących przez praktykę. Urozmaicają oni tradycyjny program nauczania o realizację przez ich uczniów własnych projektów społecznych przeprowadzanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dzięki temu młodzież realnie wpływa na pozytywną zmianę w otoczeniu i rozwija u siebie kluczowe kompetencje przyszłości, takie jak zarządzanie, praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i zdobywa międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia oraz rozbudza w sobie moc do realizacji celów życiowych.
Ktoś powie – rzeczywistość, a oczekiwania, to dwa różne światy.
I pewnie będzie mieć rację, ale od czegoś trzeba zacząć. Eksperci konferencji „Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej", która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku podkreślają, że „wysoki poziom wymagań w obszarze wiedzy musi pociągać za sobą wysoki poziom umiejętności”. By tak się stało współczesny nauczyciel powinien odpowiedzieć sobie na pytanie – Jaki jest "nowy" uczeń i jak wygląda świat jego wartości? Jak zauważono podczas konferencji – „Dla młodej osoby szkoła to w głównej mierze arena spotkań rówieśników i miejsce, które pomoże im zrealizować cele życiowe np. zdać maturę, dostać się na studia.” Ważnym aspektem jest też świadomość - jak się uczy współczesny uczeń? Eksperci obecni na konferencji podkreślili, że „to czego oczekuje współczesny uczeń od szkoły to użyteczności, pokazania jak wykorzystać w życiu umiejętności nabyte w szkole. Jeżeli wiedza łączy im się z wiedzą z realnego życia, to uczy im się znacznie łatwiej.
Niezwykle ważna jest dla nich forma przekazu, zależy im na prostej i klarownej prezentacji treści, aby mogli łatwo porównać i przeglądać informacje. Współczesne pokolenie uczniów to pokolenie seriali i podobnie jest z edukacją. Trzeba przypomnieć im to co było wcześniej, połączyć ze zdobytą już wiedzą i światem, który ich otacza lub przypomnieć to, czego nie pamiętają.”
A więc jaka jest dzisiaj rola nauczyciela?
W opinii badacza motywacji i zachowań - Michała Kociankowskiego -kluczowe w roli nauczyciela jest „umieć uczyć w sposób, który kiedyś do tych młodych ludzi dotrze, szukać tej drogi. Przedmioty szkolne są ważne. Kiedyś myślenie biologiczne przełoży się na zarządzanie miastem, kiedyś to myślenie geograficzne przełoży się na tworzenie procesów w firmie. Dziś oni nie są w stanie tego sami zobaczyć, przewidzieć, że nauczyciele kształtują w nich umiejętności umysłowe, które wydobędą się z nich kiedyś jako bardzo cenne, ale nie w bezpośredni sposób”.
Ważnym zagadnieniem w systemie edukacji jest też próba odpowiedzi na pytanie - Czy nauczyciel jest w szkole najważniejszy? Przemysław Staroń, psycholog, trener, Nauczyciel Roku 2018, odpowiada jednoznacznie – „Tak, bo nauczyciel musi być najważniejszy, aby uczynić najważniejszym ucznia.”
Szkoła średnia to wyjątkowy moment na edukacyjnej drodze każdego ucznia. To moment, w którym podejmuje decyzje, które zaważą na jego przyszłym życiu. Zgadzam się więc z opinią Michała Kociankowskiego „że trzeba spojrzeć na wyzwania stojące przed nową szkołą średnią kompleksowo. Tylko takie kompleksowe spojrzenie pozwoli uczniom zrozumieć więcej z otaczającego ich świata.”
Potrzebne jest zatem zawracanie głowy w obliczu wyzwań współczesnej edukacji. Ale takiej edukacji, gdzie szkoła nie będzie skostniałą instytucją, która tak jak twierdził Gombrowicz w „Ferdydurke” upupia.  
My przecież wciąż coraz więcej wiemy o nowoczesnym nauczaniu, ale niewiele z tego wynika. Więc parafrazując słowa Heraklita z Efezu „Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.”
I na koniec stwierdzenie faktu – wakacje za nami. Początek roku szkolnego 2019/2020 czas zacząć. Startujemy, pamiętając, że w starożytnym Rzymie wakacje trwały od końca lipca do połowy października.
Maryla Boćkowska
nauczyciel języka polskiego
III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
(artykuł ukazał się w Podlaskich Wieściach Oświatowych wrzesień 2019)

Log in