Projekt edukacyjny "Dlaczego warto chronić czynnie?"

7 czerwca 2019 roku uczniowie z klasy I e, I g, I f pod opieką p. J. Perkowskiej i p. M. Łupińskiej uczestniczyli w zajęciach terenowych w nadleśnictwie Hajnówka w ramach projektu edukacyjnego „Dlaczego warto chronić czynnie? Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody realizowanych na terenie Puszczy Białowieskiej. Mogła przekonać się, która z form ochrony przyrody jest najkorzystniejsza z punktu widzenia przyrodniczego.
Komary nas nie zjadły!!!
"Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”

Florian Plit
Małgorzata Łupińska

Log in