Ochrona ptaków na terenie Puszczy Białowieskiej

Dnia 17 maja 2019 r. uczniowie klas pierwszych realizujących rozszerzony program nauczania z chemii i biologi uczestniczyły w zajęciach "Ochrona ptaków na terenie Puszczy Białowieskiej". Zajęcia te były realizowane w ramach projektu promocyjno – edukacyjnego pn. „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej” - zadania realizowane w ramach kampanii „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi”.
Zajęcia przeprowadzili edukatorzy z Nadleśnictwa Browsk na swoim terenie. Poruszono szereg fascynujących nas tematów:
 • Różnorodność ptaków Puszczy Białowieskiej (zajęcia kameralne w Ośrodku Edukacji Przyrodnicze] w Gruszkach)
 • Charakterystyczne cechy morfologiczne ptaków
 • Rozróżnianie wybranych gatunków ptaków
 • Metody znakowania ptaków (m.in. obrączkowanie)
 • Zagrożenia dotykające ptaków
 • Metody ochrony ptaków.

  Oprócz warsztatów w ośrodku szkoleniowym odbyliśmy również zajęcia terenowe - przykłady czynnej i biernej ochrony ptaków na terenie Nadleśnictwa Browsk.
  Dzień był burzowy, ale udało nam się i prawie nie zmokliśmy : ))
  Justyna Ostrowska, Anna Siemienkowicz

Log in