II Uczniowska Konferencja Naukowa "Pasja to rozwój"

II uczniowska konferencja naukowa jest kontynuatorką 3 młodzieżowych konferencji naukowych, organizowanych dla młodzieży III LO od 3 lat. Konferencje te, to wyjątkowe projekty edukacyjne, których podstawową ideą jest tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy młodzieżą, a nauczycielami, edukatorami, naukowcami na rzecz ochrony, promowania i upowszechniania wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Polski północno-wschodniej.

Log in