XIV Papieskie Forum Młodych

17 maja 2019 r. 14 osób z klas Ia, Id, ,If pod opieką Pani Heleny Makiewicz reprezentowało naszą Szkołę w XIV Papieskim Forum Młodych pod hasłem: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” (Św. Jan Paweł II, 2.06.1979r.)
Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza.
Był to czas przypominający Św. Jana Pawła II oraz wypowiadane kiedyś słowa do Polaków, które posłużyły do przeprowadzenia refleksji i podzielenia się z innymi na tematy ważne dla młodych w trudnej nieraz codzienności.

Foto i tekst: H. Maksiewicz

Log in