Secondary Schools Competition

ssc

Członkowie Grupy Przymierza Europejskiego w Komitecie Regionów wytypowali III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku jako reprezentanta lokalnego, do udziału w tegorocznej edycji konkursu Komitetu Regionów dla szkół średnich. Komitet Regionów jest głosem władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym UE.

Celem konkursu jest zapoznanie młodych ludzi z Komitetem Regionów, Europą i Unią Europejską oraz zachęcenie ich do przemyśleń i dyskusji na temat przyszłości Europy i roli młodzieży w Europie. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie w wieku 16–18 lat. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza część to test wiedzy przeprowadzony w języku angielskim składający się z 30 pytań dotyczących Unii Europejskiej. W drugiej części uczniowie zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi w formie eseju (maksymalnie 800 słów) na temat wyborów europejskich w języku polskim lub angielskim.

Po przeprowadzeniu konkursu szkoła wybierze dwóch laureatów, którzy przyjadą do Brukseli. Zostaną oni zaproszeni do obserwowania przebiegu sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 25–27 czerwca br. oraz do wzięcia udziału w specjalnym spotkaniu, którego celem będzie wyjaśnienie, w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska. Na spotkaniu tym uczniowie będą mieli okazję porozmawiać z członkami i z pozostałymi laureatami o roli samorządów lokalnych i regionalnych w Europie oraz przyszłości UE i roli młodzieży w Europie.

Więcej na temat grupy organizującej konkurs, poprzednich edycji oraz zasad znajdziecie pod poniższym linkiem:

https://web.cor.europa.eu/ea/Projects/secondary-schools-2016/Pages/Participatingschool.aspx

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Na zgłoszenia czekają Wasi nauczyciele historii i WOS-u do wtorku 26.03.2019.

Zakres materiału do konkursu Secondary Schools Competition 2019

1) Unia Europejska – historia powstania, symbole i ich historia, państwa członkowskie: podstawowe informacje dotyczące geografii, demografii, języków oraz dat wstąpienia;

2) Instytucje i organy Unii Europejskiej oraz ich przewodniczący;

3) Strefa Schengen – czym jest i jakie państwa są jej członkami;

4) Partnerstwo Wschodnie – założenia programu, historia, członkowie

5) Komitet Regionów – historia, zasady, skład;

6) Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - na czym polega, ile trwa, kraje pełniące prezydencję od 2010 roku;

7) Waluta euro i jej historia;

8) Brexit – kto, gdzie i kiedy;

Koordynator projektu: Katarzyna Dral

Log in