Sejmik Województwa Podlaskiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego jest inicjatywą istniejącą od 2015 r. Jego partnerami w działaniu są Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku. Obecne przedsięwzięcie zostało powołane przez Marszałka Województwa Podlaskiego w 2017 r., aby reprezentanci młodzieży z całego województwa realizowali projekty społeczne. 
W piątek 8 lutego 2019 r. odbyło się XIII posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęto ewaluacją ostatniego kongresu „Podlasie Potrafi”. Zostało także wybrane prezydium, które przedstawiło plany działań. W posiedzeniu wzięli również udział uczniowie naszej szkoły: Kinga Dobek i Daniel Szepietowski z klasy II b oraz Juliusz Kierznowski z klasy I c. Jesteśmy przekonani, że niedługo będziemy mogli zobaczyć efekty ich działań.
Dariusz Rykaczewski

Log in