XV Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych

13 II 2019 r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku odbyło się XV Międzyszkolne Ekumeniczne Spotkanie Młodych we współpracy z Kościołem Katolickim, Kościołem Prawosławnym, Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Kościołem Chrześcijan Baptystów. Tegorocznym tematem do rozważań i dzielenia się były słowa: „Błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni…” (Mt5,6)
W tej pięknej uroczystości pod opieką Pani Heleny Maksiewicz brali udział przedstawiciele klasy IIf: Angelika Siemieniuk oraz kl. III g: Magdalena Jaszczołt, Julia Redlińska, Magdalena Pokrowska.
Tekst i foto: Helena Maksiewicz

Log in