Zebrania Rodziców wszystkich uczniów kl. III oraz kl. IId i IIg

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania i konsultacje
Zebrania Rodziców wszystkich Uczniów kl. III oraz kl. I f, kl. II d i II g w dn. 06.02.2018.
Po zebraniach konsultacje z Nauczycielami uczącymi przedmiotów maturalnych
Harmonogram:
06.02.2019 (środa) godz. 16.30
Zebrania Rodziców Uczniów jednej kl. I oraz dwóch klas II
I f – s. 12 (p. Joanna Perkowska)
II d – s. 128 (p. Leszek Jawor)
II g – s. 16 (p. Beata Parciak)

06.02.2019 (środa) godz. 17.00
Zebrania Rodziców Uczniów klas III
III a – s. 135 (p. Joanna Radziwońska)
III b – s. 250 (p. Sylwia Żylińska-Awruk)
III c – s. 129 (p. Iwona Waszczuk)
III d- s. 14 (p. Beata Żamojda)
III e – s. 243 (p. Monika Magusiewicz)
III f - s. 13 (p. Agata Naborczyk)
III g - s. 11 (p. Krystyna Ratasiewicz)
III h - s. 364 (p. Tomasz Białkowski)06.02.2019 (środa) godz. 17.30 – 18.30

Spotkanie Rodziców Uczniów klas III z Nauczycielami uczącymi przedmiotów maturalnych w wyznaczonych salach

sala 249 - biologia (p. Grażyna Kudelska – Pasławska, p. Małgorzata Łupińska, p. Anna Siemienkowicz)

sala 245- chemia (p. Piotr Kłosowski, p. Justyna Ostrowska)

sala 244 - fizyka (p. Tomasz Białkowski, p. Maciej Kołomyjski)

sala 139 - geografia(p. Grzegorz Dąbrowski)

sala 135 - historia i WOS (p. Joanna Radziwońska)

sala 246- informatyka (p. Jacek Cichosz,p. Sylwia Żylińska – Awruk)

sala 12 - język angielski (p. Dariusz Kuźniewski, p. Agata Naborczyk, p. Katarzyna Nocna, p. Krzysztof Opic, p. Iwona Waszczuk)

sala 15 - język polski (p. Maryla Boćkowska, p. Leszek Jawor, p. Anna Murawska, p. Beata Żamojda)oraz język łacińskii kultura antyczna(p. Magdalena Bartnicka – Łętowska)

sala 134 - język niemiecki (wicedyrektor Barbara Kalinowska), język rosyjski (p. Anna Awier), język hiszpański (p. Anna Peralta, p. Sergio Peralta), język francuski(p. Barbara Majewska)

sala 251 - matematyka (p. Monika Magusiewicz, p. Beata Parciak, p. Joanna Perkowska, p. Małgorzata Schroeder)

Log in