Projekt ,,Studiuj w UMB”

Dnia 12 stycznia 2019 roku uczniowie klas pierwszych (IE, IF i IG) naszego liceum pod opieką p. A. Murawskiej i p. G. Kudelskiej-Pasławskiej uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach wieloletniego projektu ,,Studiuj w UMB”. Wszyscy uczestnicy zostali przywitani przez Władze Wydziału Lekarskiego w Aula Magna Pałacu Branickich. Wysłuchali wystąpienia Prodziekan ds. Nauki dr hab. Anny Moniuszko- Malinowskiej pt.: ,,Kilka słów o karierze medyka”. Następnie Prorektor ds. Studenckich, Kierownik Zakładu Fizjologii UMB prof. dr hab. Adrian Chabowski wprowadził słuchaczy swoim wykładem pt.: ,,Fizjologia uczenia się” w tajemniczy świat pamięci. Po wykładach młodzież została podzielona na 4 grupy, które uczestniczyły rotacyjnie w następujących zajęciach:
  • Warsztaty szycia chirurgicznego zorganizowane przez IFMSA-Poland oddział Białystok
  • Zwiedzanie Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB
  • Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej UMB
  • Warsztaty stomatologiczne w Zakładzie Propedeutyki Stomatologicznej w Centrum Symulacji Medycznej UMB
Zajęcia trwały od godziny 9:30 do 14:00 i mimo iż były przeprowadzane w sobotę nasza młodzież czeka już z niecierpliwością na następne, tym razem prezentujące Wydział Nauk o Zdrowiu UMB.
Grażyna Kudelska- Pasławska

Log in