XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Etap szkolny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godzinie 11.10 w czytelni szkolnej. Uczniowi, którzy zamierzają wziąć udział w tej olimpiadzie proszeni są o zgłoszenie się do swoich nauczycieli biologii do 3 stycznia 2019 r.
Etap szkolny składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do etapu okręgowego przechodzi trzech uczniów ze szkoły, którzy uzyskali minimum 40 punktów.
Więcej informacji na http://ekoolimpiada.pl/
koordynator Małgorzata Łupińska

Log in