XVIII Podlaski Kongres Europejski

12 grudnia 2018 r. już po raz osiemnasty odbył się Podlaski Kongres Europejski. Pomysłodawcą i organizatorem kongresu jest emerytowany nauczyciel historii III LO p. Adam Borysiewicz. W tym roku motywem przewodnim spotkania była Austria (prezydencja austriacka w Radzie Unii Europejskiej: 1 lipca – 31 grudnia 2018 r.). Młodzież obejrzała widowisko pt. „Decyzja o zlikwidowaniu Austrii podjęta?!” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej wg scenariusza Zuzanny Pytel z kl. I a.
WARSZTATY PODCZAS XVIII PODLASKIEO KONGRESU EUROPEJSKIEGO
Grzegorz Bielecki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka: „Współpraca i wymiana doświadczeń z leśnikami austriackimi” – uczniowie kl. I d
Marcin Pogorzelski - przedstawiciel Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: „Życie po maturze czyli co dalej po szkole średniej?” - uczniowie kl. I a i kl. I b
Aleksandra Warzyńska - przewodnicząca Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Białymstoku: „Miejsce młodych w Unii Europejskiej” – uczniowie kl. I g i kl. II d
Katarzyna Siemion - doktorantka w Zakładzie Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych: „RODO nie takie straszne, jak je malują. O ochronie danych osobowych w UE” - uczniowie kl. I f
Maria Cudowska - prawniczka, asystentka w Zakładzie Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka z zakresu alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów: „Oko za oko, ząb za … mediacje? Polubowne rozwiązywanie sporów w UE” - uczniowie kl. II c i kl. III c
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:


Tekst i fot. Katarzyna Maciejuk

Log in