Uczeń III LO najlepszym informatykiem w Białostockim Teście Informatyków

Piotr Szuflicki z klasy 2c podczas VI edycji Białostockiego Testu Informatyków organizowanym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej zajął 1 miejsce w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zdobył indeks Politechniki Białostockiej.
W konkursie wzięli udział studenci podlaskich uczelni oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zadania dotyczyły zagadnień z dziesięciu kategorii tematycznych: algorytmika, projektowanie obiektowe, bazy danych, znajomość języka Java, znajomość języka C#, znajomość języka C++, znajomość języka Python, technologie mobilne, technologie webowe, analiza danych. Pytania przygotowywali specjaliści z czternastu firm informatycznych.
Gratulujemy ogromnego sukcesu!!!
Sylwia Żylińska-Awruk

Log in